Pracownik Instytutu do 2014 r.

prof. dr hab. dr h.c.  Jan Gliński

Informacje o zatrudnieniu


Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

Członkostwo w organizacjach:

Stypendia i staże:

Realizowane prace badawcze:

Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
 1. Gliński J., Horabik J., Lipiec J., Sławiński C.:  AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody (2014 r.) AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody 2014, 1-289
 2. Gliński J.:  Obiekty badań agrofizycznych. (2014 r.) AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody 2014, Rozdz., 25-27
 3. Gliński J., Horabik J., Lipiec J., Sławiński C.:  AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody (2014 r.) AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody 2014, 1-289
 4. Kusz A., Wietrowa N., Gliński J., Krasowski E.:  Cechy szczególne mechanizmu zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym regionu (2013 r.) VII Międzynarodowa Konferencja „Problemy oszczędności energii – Energia 2013”, Symferopol, 17–18.09.2013 r. 2013,
 5. Gliński J., Krasowski E., Fedorkin S.:  Ogólne założenia metodologii zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym. (2013 r.) VII Międzynarodowa Konferencja „Problemy oszczędności energii – Energia 2013”, Symferopol, 17–18.09.2013 r. 2013,
 6. Gliński J., Krasowski E.:  Rozwój energetyki w Polsce (2013 r.) VII Międzynarodowa Konferencja „Problemy oszczędności energii – Energia 2013”, Symferopol, 17–18.09.2013 r. 2013,
 7. Krasowski E., Gliński J.:  Podstawy ekologizacji procesu działalności życiowej współczesnego społeczeństwa (2013 r.) VII Międzynarodowa Konferencja „Problemy oszczędności energii – Energia 2013”, Symferopol, 17–18.09.2013 r. 2013,
 8. Gliński J., Kusz A.:  Energia – czy koniec taniej energii? (2013 r.) VII Międzynarodowa Konferencja „Problemy oszczędności energii – Energia 2013”, Symferopol, 17–18.09.2013 r. 2013,
 9. Gliński J., Horabik J., Lipiec J.:  Agrophysics - physics in agriculture and environment (2013 r.) Soil Science Annual 2013, Vol. 64, 2, 67-80
 10. Gliński J., Włodarczyk T., Brzezińska M., Szarlip P.:  Biological activity of main types of Polish soils (2013 r.) Acta Agrophysica Monographiae EN 2013, 4, 1-69
 11. Bieganowski A., Witkowska-Walczak B., Gliński J., Sokołowska Z., Sławiński C., Brzezińska M., Włodarczyk T.:  Database of Polish arable mineral soils: a review (2013 r.) International Agrophysics 2013, Vol. 27, 3, 335-350
 12. Krasowski E., Gliński J.:  Utylizacja odpadów w energetyce (2012 r.) VI Międzynarodowa Konferencja „Ekobiotechnologia i biopaliwa w APk – Energia 2012”, Kijów 27.09-3.10. 2012 r. 2012,
 13. Krasowski E., Gliński J., Morozow A.:  Wpływ transportu samochodowego na środowisko (2012 r.) Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna – Energia 2012. Symferopol (Krym), 17-21.09. 2012 r. 2012,
 14. Krasowski E., Gliński J.:  Ekologiczne problemy miejskiego transportu samochodowego (2012 r.) Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 2012, Vol. 14, 5, 183-188
 15. Stępniewska Z., Stępniewski W., Banach A., Gliński J.:  Oxydation - reduction (redox) properties of soils (2012 r.) Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin 2012, 1-129
 16. Ławriniew P., Krasowski E., Morozow A., Korochow W., Gliński J.:  Nowe technologie utylizacji odpadów przemysłowych. Maszyny i przeróbka surowców (2012 r.) Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa (Monografia) 2012, 1-376
 17. Gliński J., Witkowska-Walczak B., Sławiński C.:  Hydrophysical properties of soils (2012 r.) Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin 2012, 1-132
 18. Krasowski E., Nikolenko I., Daszczenko A., Sosnowski S., Gliński J.:  Hydraulics. Hydrauilics Machines (2011 r.) Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin 2011, 1-350
 19. Gliński J., Horabik J., Lipiec J.:  Agrophysical Properties and Processes. (2011 r.) Encyclopedia of Agrophysics 2011, Hasło,
 20. Gliński J.:  Agrophysical Objects (Soils, Plants, Agricultural Products and Foods). (2011 r.) Encyclopedia of Agrophysics 2011, Hasło, 34-35
Pokaż wszystkie publikacje