Komisje

Komisja ds. Oceny Działalności Naukowej Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN

prof.dr hab. Artur Zdunek (przewodniczący) IA PAN
Prof. dr hab. Bohdan Dobrzański jr
  UP Lublin
Prof. dr hab. Tadeusz Filipek   UP Lublin
Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki   UMCS Lublin
Prof. dr hab. Dariusz Matosiuk   UM LublinKierownicy Zakładów działalności statutowej Instytutu

Dr hab. Andrzej Baranowski, prof. IA PAN
Dr hab.  Andrzej Bieganowski, prof. IA PAN
Dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN
Prof. dr hab. Marek Molenda
Prof. dr hab. Zofia Sokołowska
Prof. dr hab. Artur Zdunek, prof. IA PANKomisja ds. Rozwoju i Oceny Kadry Naukowej Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN

Prof. dr hab. Tadeusz Filipek   UP LUBLIN
Dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN   IA PAN
Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki   UMCS
Prof. dr hab. Mieczysław Hajnos   IA PAN
Prof. dr hab. Jerzy Lipiec (z-ca przewodniczącego) IA PAN
Prof. dr hab. Zofia Sokołowska (przewodnicząca) IA PAN
Prof. dr hab. Wojciech Skierucha (sekretarz) IA PAN
prof. dr hab. Artur Zdunek   IA PAN

                                                                        


Komisja dyscyplinarna orzekająca w sprawach  dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Marek Molenda (przewodniczący) IA PAN
Dr hab. Piotr Baranowski, prof. IA PAN     IA PAN     
Dr hab. Artur Nosalewica, prof. IA PAN   IA PAN
Dr  Agnieszka Nawrocka   IA PAN
Dr Wojciech Mazurek   IA PANRzecznik dyscyplinarny

Prof. dr hab. Bogusław Usowicz
                                                    IA PAN