Pracownicy

Ochrona danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych

  numer pokoju telefon e-mail
Krzysztof Kajdrowicz k.kajdrowicz@ipan.lublin.pl

Pracownicy naukowi

Profesorowie zwyczajni

  numer pokoju telefon e-mail
Andrzej Bieganowski D102 (81) 744 50 61 w. 124 a.bieganowski@ipan.lublin.pl
Małgorzata Brzezińska 216 (81) 744 50 61 w. 132 m.brzezinska@ipan.lublin.pl
Bohdan Dobrzański B121 (81) 744 50 61 w. 163 b.dobrzanski@ipan.lublin.pl
Mieczysław Hajnos 116 (81) 744 50 61 w. 150 m.hajnos@ipan.lublin.pl
Józef Horabik B128 (81) 744 50 61 w. 183 j.horabik@ipan.lublin.pl
Grzegorz Józefaciuk 129 (81) 744 50 61 w. 129 g.jozefaciuk@ipan.lublin.pl
Jerzy Lipiec 109 (81) 744 50 61 w. 160 j.lipiec@ipan.lublin.pl
Marek Molenda B105 (81) 744 50 61 w. 164 m.molenda@ipan.lublin.pl
Wojciech Skierucha 202 (81) 744 50 61 w. 125 w.skierucha@ipan.lublin.pl
Cezary Sławiński 18 (81) 744 50 61 w. 101, w. 102 c.slawinski@ipan.lublin.pl
Zofia Sokołowska 130 (81) 744 50 61 w. 146 z.sokolowska@ipan.lublin.pl
Jerzy Tys B107 (81) 744 50 61 w. 162 j.tys@ipan.lublin.pl
Bogusław Usowicz 236 (81) 744 50 61 w. 123 b.usowicz@ipan.lublin.pl
Artur Zdunek 19 (81) 744 50 61 w. 103 a.zdunek@ipan.lublin.pl

Profesorowie nadzwyczajni

  numer pokoju telefon e-mail
Piotr Baranowski 204 (81) 744 50 61 w. 161 p.baranowski@ipan.lublin.pl
Magdalena Frąc 134 (81) 744 50 61 w. 156 m.frac@ipan.lublin.pl
Krzysztof Lamorski 207 (81) 744 50 61 w. 121 k.lamorski@ipan.lublin.pl
Antoni Miś B111 (81) 744 50 61 w. 178 a.mis@ipan.lublin.pl
Artur Nosalewicz 114 (81) 744 50 61 w. 158 a.nosalewicz@ipan.lublin.pl
Jerzy Rejman 135 (81) 744 50 61 w. 152 j.rejman@ipan.lublin.pl
Mateusz Stasiak B104 (81) 744 50 61 w. 173 m.stasiak@ipan.lublin.pl
Alicja Szatanik-Kloc 115 (81) 744 50 51 w. 147 a.kloc@ipan.lublin.pl
Monika Szymańska-Chargot 214 (81) 744 50 61 w. 141 m.szymanska@ipan.lublin.pl

Adiunkci

  numer pokoju telefon e-mail
Patrycja Boguta 117 (81) 744 50 61 w. 148 p.warchulska@ipan.lublin.pl
Monika Chylińska 214 (81) 744 50 61 w. 141 m.chylinska@ipan.lublin.pl
Jolanta Cieśla 232 (81) 744 50 61 w. 192 j.ciesla@ipan.lublin.pl
Justyna Cybulska 230 (81) 744 50 61 w. 145 j.cybulska@ipan.lublin.pl
Katarzyna Jaromin-Gleń 215 (81) 744 50 61 w. 131 k.jaromin-glen@ipan.lublin.pl
Marcin Kafarski 203 (81) 744 50 61 w. 199 m.kafarski@ipan.lublin.pl
Agnieszka Kasprzycka B124 (81) 744 50 61 w. 193 a.kasprzycka@ipan.lublin.pl
Rafał Kobyłka B129 (81) 744 50 61 w. 188 r.kobylka@ipan.lublin.pl
Izabela Krzemińska B116 (81) 744 50 61 w. 190 i.krzeminska@ipan.lublin.pl
Jaromir Krzyszczak 212 (81) 744 50 61 w. 198 j.krzyszczak@ipan.lublin.pl
Andrzej Kurenda 231 (81) 744 50 61 w. 145 a.kurenda@ipan.lublin.pl
Mateusz Iwo Łukowski D110 (81) 744 50 61 w. 191 m.lukowski@ipan.lublin.pl
Agnieszka Nawrocka B115 (81) 744 50 61 w. 187 a.nawrocka@ipan.lublin.pl
Marta Oleszek B119 (81) 744 50 61 w. 167 m.oleszek@ipan.lublin.pl
Karolina Oszust 139 (81) 744 50 61 w. 177 k.oszust@ipan.lublin.pl
Piotr Parafiniuk B106 (81) 744 50 61 w. 182 p.parafiniuk@ipan.lublin.pl
Piotr Pieczywek 232 (81) 744 50 61 w. 192 p.pieczywek@ipan.lublin.pl
Robert Rusinek B117 (81) 744 50 61 w. 175 r.rusinek@ipan.lublin.pl
Magdalena Ryżak D103 (81) 744 50 61 w. 133 m.ryzak@ipan.lublin.pl
Joanna Sagan D110 (81) 744 50 61 w. 191 j.sagan@ipan.lublin.pl
Anna Siczek 111 (81) 744 50 61 w. 154 a.siczek@ipan.lublin.pl
Agata Sochan D103 (81) 744 50 61 w. 133 a.sochan@ipan.lublin.pl
Radosław Szlązak D110 (81) 744 50 61 w. 191 r.szlazak@ipan.lublin.pl
Agnieszka Szypłowska 203 (81) 744 50 61 w. 199 a.szyplowska@ipan.lublin.pl
Joanna Wiącek B127 (81) 744 50 61 w. 181 j.sykut@ipan.lublin.pl
Dariusz Wiącek B218 (81) 74 450 61 w.155 d.wiacek@ipan.lublin.pl
Andrzej Wilczek 243 (81) 744 50 61 w. 113 a.wilczek@ipan.lublin.pl
Monika Zubik 212 (81) 744 50 61 w. 198 m.zubik@ipan.lublin.pl

Asystenci

  numer pokoju telefon e-mail
Agata Gryta 139 (81) 744 50 61 w.177 a.gryta@ipan.lublin.pl
Agata Leszczuk 232 (81) 744 50 61 w. 144 a.leszczuk@ipan.lublin.pl
Anna Rafalska-Przysucha 110 (81) 744 50 61 w. 153 a.rafalska@ipan.lublin.pl
Joanna Siecińska 113 (81) 744 50 61 w. 157 j.wrobel@ipan.lublin.pl
Kamil Skic 117 (81) 744 50 61 w. 148 k.skic@ipan.lublin.pl

Studia Doktoranckie

Kierownik Studiów Doktoranckich

  numer pokoju telefon e-mail
Artur Nosalewicz 114 (81) 744 50 61 w. 158 a.nosalewicz@ipan.lublin.pl

Sekretariat Studiów Doktoranckich

  numer pokoju telefon e-mail
Urszula Majewska 6 (81) 744 50 61 w. 195 u.kotowska@ipan.lublin.pl

Uczestnicy Studiów Doktoranckich

Doktoranci

  numer pokoju telefon e-mail
Nina Bilińska-Wielgus 139 (81) 744 50 61 w. 177 n.bilinska@ipan.lublin.pl
Marta Cybulak 117 (81) 744 50 61 w. 139 m.cybulak@ipan.lublin.pl
Bartłomiej Gackiewicz 209 (81) 744 50 61 w. 189 b.gackiewicz@ipan.lublin.pl
Diana Ganczarenko 232 (81) 744 50 61 w. 144 d.ganczarenko@ipan.lublin.pl
Magdalena Gos 211 (81) 744 50 61 w. 127 m.gos@ipan.lublin.pl
Magdalena Koczańska 219 (81) 744 50 61 w. 128 m.koczanska@ipan.lublin.pl
Arkadiusz Kozioł 232 (81) 744 50 61 w. 144 a.koziol@ipan.lublin.pl
Aleksandra Kwiecień 117 (81) 744 50 61 w. 139 a.kwiecien@ipan.lublin.pl
Edyta Magierek B112 (81) 744 50 61 w. 208 e.magierek@ipan.lublin.pl
Katarzyna Nowak 228 (81) 744 50 61 w. 137 k.nowak@ipan.lublin.pl
Jacek Panek 107a (81) 744 50 61 w. 177 j.panek@ipan.lublin.pl
Agata Piasecka B116 (81) 744 50 61 w. 190 a.palcowska@ipan.lublin.pl
Edyta Rojek D110 (81) 744 50 61 w. 127 e.rojek@ipan.lublin.pl
Joanna Siecińska 113 (81) 744 50 61 w. 157 j.wrobel@ipan.lublin.pl
Anna Siedliska 209 (81) 744 50 61 w. 189 a.siedliska@ipan.lublin.pl
Wioleta Stelmach 215 (81) 744 50 61 w. 131 w.stelmach@ipan.lublin.pl
Agnieszka Tomczyk (81) 744 50 61 a.tomczyk@ipan.lublin.pl
Ewa Wnuk 216 (81) 744 50 61 w. 135 e.wnuk@ipan.lublin.pl

Pracownicy inżynieryjni i techniczni

Pracownicy inżynieryjni

  numer pokoju telefon e-mail
Maciej Bańda B129 (81) 744 50 61 w. 188 m.banda@ipan.lublin.pl
Michał Beczek D103 (81) 744 50 61 w. 133 m.beczek@ipan.lublin.pl
Piotr Bulak 216 (81) 744 50 61 w. 135 p.bulak@ipan.lublin.pl
Mariola Chmielewska B113 (81) 75 450 61 w. 180 m.chmielewska@ipan.lublin.pl
Bartłomiej Gackiewicz 209 (81) 744 50 61 w. 189 b.gackiewicz@ipan.lublin.pl
Marek Gancarz B112 (81) 744 50 61 w. 208 m.gancarz@ipan.lublin.pl
Karolina Gdula 214 (81) 744 50 61 w. 141 k.gdula@ipan.lublin.pl
Łukasz Gluba D110 (81) 744 50 61 w. 191 l.gluba@ipan.lublin.pl
Arkadiusz Kozioł 232 (81) 744 50 61 w. 144 a.koziol@ipan.lublin.pl
Magdalena Krekora B116 (81) 744 50 61 w. 143 m.krekora@ipan.lublin.pl
Rafał Mazur D103 (81) 744 50 61 w. 133 r.mazur@ipan.lublin.pl
Wojciech Mazurek 241 (81) 744 50 61 w. 126 w.mazurek@ipan.lublin.pl
Jacek Panek 107a (81) 744 50 61 w. 177 j.panek@ipan.lublin.pl
Giorgia Pertile 139 (81) 744 50 61 w. 177 g.pertile@ipan.lublin.pl
Cezary Polakowski D103 (81) 744 50 61 w. 137 c.polakowski@ipan.lublin.pl
Marcin Turski 149 (81) 744 50 61 w. 149 m.turski@ipan.lublin.pl
Anna Walkiewicz 216 (81) 744 50 61 w. 128 a.walkiewicz@ipan.lublin.pl

Pracownicy techniczni

  numer pokoju telefon e-mail
Zbigniew Niewiadomski B115 (81) 744 50 61 w. 166 z.niewiadomski@ipan.lublin.pl
Grażyna Supryn 241 (81) 744 50 61 w. 126 g.supryn@ipan.lublin.pl

Dział Obsługi Badań

Kierownik Działu

  numer pokoju telefon e-mail
Beata Kondracka 7 (81) 744 50 61 w. 107 b.kondracka@ipan.lublin.pl

Główny Specjalista

  numer pokoju telefon e-mail
Jarosław Zdunek 9 (81) 744 50 61 w. 116 j.zdunek@ipan.lublin.pl

Specjalista

  numer pokoju telefon e-mail
Agata Pacek-Bieniek 9 (81) 744 50 61 w. 116 a.pacek-bieniek@ipan.lublin.pl

Zespół ds. Projektów

Koordynator ds. Projektów

  numer pokoju telefon e-mail
Grzegorz Paul 10 (81) 744 50 61 w. 122 g.paul@ipan.lublin.pl
Anna Wieczorek 8 (81) 744 50 61 w. 179 a.wieczorek@ipan.lublin.pl

Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy

  numer pokoju telefon e-mail
Grażyna Muszyńska 20 (81) 744 50 61 w. 105 g.muszynska@ipan.lublin.pl

Zastępca Głównego Księgowego

  numer pokoju telefon e-mail
Aneta Kazanowska-Charytanowicz 21 (81) 744 50 61 w. 106 a.kazanowska@ipan.lublin.pl

Starszy Księgowy ds. Płac

  numer pokoju telefon e-mail
Aneta Sujka 22 (81) 744 50 61 w. 108 a.sujka@ipan.lublin.pl

Starszy Księgowy

  numer pokoju telefon e-mail
Renata Parakowska 21 (81) 744 50 61 w. 106 r.parakowska@ipan.lublin.pl

Księgowy

  numer pokoju telefon e-mail
Lucyna Czupryńska 21 (81) 75 450 61 w. 106 l.czuprynska@ipan.lublin.pl

Dział Administracyjno-Techniczny

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno - Ekonomicznych

  numer pokoju telefon e-mail
Emilia Bronisz 5 (81) 744 50 61 w. 110 e.bronisz@ipan.lublin.pl

Informatyk

  numer pokoju telefon e-mail
Krzysztof Sitarz 018 (81) 74 450 61 w. 151 k.sitarz@ipan.lublin.pl

Specjalista ds. Remontowo - Budowlanych i Administracyjnych

  numer pokoju telefon e-mail
Adam Wawrzonek 3 (81) 744 50 61 w. 104 a.wawrzonek@ipan.lublin.pl

Specjalista ds. Zaopatrzenia

  numer pokoju telefon e-mail
Monika Łucka 4 (81) 744 50 61 w.109 m.lucka@ipan.lublin.pl

Starszy Referent

  numer pokoju telefon e-mail
Ewa Hamera 4 (81) 744 50 61 w. 109 e.hamera@ipan.lublin.pl

Kierownik Zespołu ds. zamówień publicznych

  numer pokoju telefon e-mail
Ewa Buchajczuk 10 (81) 744 50 61 w. 122 e.buchajczuk@ipan.lublin.pl

Wydawnictwo

Kierownik Działu -Sekretarz czasopisma International Agrophysics

  numer pokoju telefon e-mail
Magdalena Nosalewicz B114 (81) 744 50 61 w. 115 m.nosalewicz@ipan.lublin.pl

Starszy Technik

  numer pokoju telefon e-mail
Irena Kulawiak B114 (81) 744 50 61 w. 115 i.kulawiak@ipan.lublin.pl

Sekretarz czasopisma Acta Agrophysica

  numer pokoju telefon e-mail
Marek Pazur 228 (81) 744 50 61 w. 114 m.pazur@ipan.lublin.pl

Sekretariat

Asystent Dyrektora

  numer pokoju telefon e-mail
Ewa Paszek 18 (81) 744 50 61 w. 101 sekretariat@ipan.lublin.pl

Biblioteka

Główny Specjalista

  numer pokoju telefon e-mail
Marek Pazur 228 (81) 744 50 61 w. 114 m.pazur@ipan.lublin.pl

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Kierownik

  numer pokoju telefon e-mail
Andrzej Stępniewski B120 (81) 744 50 61 w. 169 a.stepniewski@ipan.lublin.pl

Starszy Specjalista

  numer pokoju telefon e-mail
Michał Marszałowicz B206 (81) 744 50 61 w. 118 m.marszalowicz@ipan.lublin.pl

Młodszy Specjalista

  numer pokoju telefon e-mail
Sylwia Nowak B206 (81) 744 50 61 w. 118 s.nowak@ipan.lublin.pl

Inne stanowiska

Radca Prawny/Starszy Specjalista ds. Personalnych

  numer pokoju telefon e-mail
Anna Wiśniewska 22 (81) 744 50 61 w. 108 a.wisniewska@ipan.lublin.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

  numer pokoju telefon e-mail
Jerzy Tys B107 (81) 744 50 61 w. 162 j.tys@ipan.lublin.pl

Specjalista ds. Obronnych - Kancelaria Tajna

  numer pokoju telefon e-mail
Robert Rusinek B117 (81) 744 50 61 w. 175 r.rusinek@ipan.lublin.pl

Inspektor BHP

  numer pokoju telefon e-mail
Andrzej Zwierzchowski 25 (81) 744 50 61 w. 100 a.zwierzchowski@ipan.lublin.pl