Współpraca

 A. Kusz

Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
  1. Kusz A., Wietrowa N., Gliński J., Krasowski E.:  Cechy szczególne mechanizmu zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym regionu (2013 r.) VII Międzynarodowa Konferencja „Problemy oszczędności energii – Energia 2013”, Symferopol, 17–18.09.2013 r. 2013,
  2. Gliński J., Kusz A.:  Energia – czy koniec taniej energii? (2013 r.) VII Międzynarodowa Konferencja „Problemy oszczędności energii – Energia 2013”, Symferopol, 17–18.09.2013 r. 2013,
  3. Kusz A., Marciniak A., Tys J.:  Modelowanie ryzyka w rolniczym procesie produkcyjnym. (2001 r.) XXIII Konferencja Naukowa Rośliny Oleiste, IHAR, Poznań, 27-28.03.2001 r. 2001,
  4. Bieganowski A., Bartnik G., Kusz A.:  Odnowa obiektów technicznych w ujęciu procesowym wynikającym z normy ISO 9001/2000. (2001 r.) Inżynieria Rolnicza 2001, 1, 19-25 
  5. Bartnik G., Kusz A., Bieganowski A.:  Problematyka eksploatacji w normach ISO. (2000 r.) II Międzynarodowa Konferencja Eksploatacja 2000 " Metody doskonalenia działalności eksploatacyjno-ekonomicznej przedsiębiorstw", Warszawa 2000 r. 2000,
Pokaż wszystkie publikacje