Pracownik Instytutu do 2014 r.

prof. dr hab. inż.  Teresa Włodarczyk

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

Członkostwo w organizacjach:

Stypendia i staże:

Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
 1. Balakhnina T., Borkowska A., Nosalewicz M., Nosalewicz A., Włodarczyk T., Kosobryukhov A., Fomina I.:  Effect of temperature on oxidative stress induced by lead in the leaves of Plantago major L. (2016 r.) International Agrophysics 2016, Vol. 30, 3, 285-292
 2. Księżopolska A., Nowak D., Nowak J., Włodarczyk T., Pazur M.:  Zawartość pierwiastków chemicznych w glebach ornych wybranych województw Polski (2015 r.) XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: „Obieg pierwiastków w przyrodzie: BIOAKUMULACJA–TOKSYCZNOŚĆ –PRZECIWDZIAŁANIE”, Warszawa 10.09.2015 r. 2015, 107-107
 3. Księżopolska A., Włodarczyk T., Brzezińska M., Bieganowski A., Szarlip P., Pazur M.:  CO2 and N2O emission in soil amended with organic and mineral enrichments under hypoxic conditions (2015 r.) 5th International Symposium on Soil Organic Matter 2015. Göttingen, Niemcy, 20-24.09.2015 r. 2015, 238-238
 4. Balakhnina T., Bulak P., Nosalewicz M., Pietruszewski S., Włodarczyk T.:  The influence of wheat Triticum aestivum L. seed pre-sowing treatment with magnetic fields on germination, seedling growth, and antioxidant potential under optimal soil watering and flooding. (2015 r.) Acta Physiologiae Plantarum 2015, Vol. 37, 3 DOI 10.1007/s11738-015-1802-2, 1-10
 5. Balakhnina T., Bulak P., Matichenkov V., Kosobryukhov A., Włodarczyk T.:  The influence of Si-rich mineral zeolite on the growth processes and adaptive potential of barley plants under cadmium stress. (2015 r.) Plant Growth Regulation 2015, Vol. 75, 2, 557-565
 6. Włodarczyk T.:  Wpływ właściwości fizycznych i fizykochemicznych gleb na produkcję i emisję gazów glebowych. (2014 r.) AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody 2014, Rozdz., 109-116
 7. Włodarczyk T., Szarlip P., Kozieł W., Nosalewicz M., Brzezińska M., Pazur M., Urbanek E.:  Effect of long storage and soil type on the actual denitrification and denitrification capacity to N2O formation (2014 r.) International Agrophysics 2014, Vol. 28, 3, 371-381
 8. Balakhnina T., Bulak P., Matichenkov V., Kosobryukhov A., Włodarczyk T.:  Si-Rich Mineral Zeolite Stimuletes Growth Processes and Increases Plant Resistance to Cadmium Stress. (2014 r.) Annual meeting of Russian Society of Plant Physiologists Plant Physiology as a Theoretical Basis for Innovative Agriculture and Phytobiotechnologies International Scientific Conference and School for Young Scientists, Kaliningrad, Rosja,19-25.05.2014 2014, 533-535
 9. Brzezińska M., Urbanek E., Szarlip P., Włodarczyk T., Bulak P., Walkiewicz A., Rafalski P.:  Methanogenic potential of archived soils (2014 r.) Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 2014, Vol. 9, 2, 79-90
 10. Gliński J., Włodarczyk T., Brzezińska M., Szarlip P.:  Biological activity of main types of Polish soils (2013 r.) Acta Agrophysica Monographiae EN 2013, 4, 1-69
 11. Księżopolska A., Włodarczyk T.:  Denitryfikacja w glebie wzbogaconej materiałami mineralnymi i organicznymi (doświadczenie modelowe) (2013 r.) X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Obieg Pierwiastków w Przyrodzie Bioakumulacja -Toksyczność-Przeciwdziałanie", Warszawa, 27.09.2013 r. 2013,
 12. Stępniewski W., Brzezińska M., Włodarczyk T., Stępniewska Z.:  Methanotrophic properties of selected soils and waste materials likely to be used for reduction of methane emission from landfills (2013 r.) 14th International Waste Management and Landfill Symposium S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy 30.09-04.10.2013 r. 2013,
 13. Bieganowski A., Witkowska-Walczak B., Gliński J., Sokołowska Z., Sławiński C., Brzezińska M., Włodarczyk T.:  Database of Polish arable mineral soils: a review (2013 r.) International Agrophysics 2013, Vol. 27, 3, 335-350
 14. Włodarczyk T., Balakhnina T., Borkowska A., Nosalewicz M., Brzezińska M.:  Impact of pre-sowing 4-hydroxyphenethyl alcohol treatment of barley (Hordeum vulgare) seeds on soil respiration under different soil moisture – pot experiment (2013 r.) 10th International Conference on Agrophysics, Lublin 5-7.06.2013 r. 2013, 123-123
 15. Włodarczyk T., Kozieł W.:  Effect of calcium chloride concentration on crosslinking of sodium alginate (2013 r.) 12th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2013. Lublin, Poland, 21-23.05.2013 r. 2013, 33-33
 16. Walkiewicz A., Bulak P., Brzezińska M., Włodarczyk T., Polakowski C.:  Kinetics of methane oxidation in selected mineral soils (2012 r.) International Agrophysics 2012, Vol. 26, 4, 401-406
 17. Bieganowski A., Włodarczyk T., Brzezińska M., Majewska U., Borkowska A., Ryżak M., Szarlip P., Cieśla J., Kozieł W., Bulak P., Walkiewicz A., Sochan A.:  Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej. (2012 r.) V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego, Puławy, 19-21.08.2012 r. 2012, 77-77
 18. Brzezińska M., Nosalewicz M., Pasztelan M., Włodarczyk T.:  Methane production and consumption in less soil as affected by slope position (2012 r.) 4th International Congress EUROSOIL 2012 Bari, Włochy, 2012 r. 2012, 1520-1520
 19. Brzezińska M., Nosalewicz M., Pasztelan M., Włodarczyk T.:  Methane production and oxidation in soil as affected by the slope position (2012 r.) 4th International Congress EUROSOIL 2012, Soil Science for the Benefit for the Mankind and Environment, Bari, Italy. 2-6.07.2012 r. 2012, 1520-1520
 20. Balakhnina T., Matichenkov V., Włodarczyk T., Borkowska A., Nosalewicz M., Fomina I.:  Effects of silicon on growth processes and adaptive potential of barley plants under optimal soil watering and flooding. (2012 r.) Plant Growth Regulation 2012, Vol. 67, 35-43
Pokaż wszystkie publikacje