Pracownik Instytutu do 2015 r.

dr  Paweł Szarlip

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

Członkowstwo w organizacjach:

Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
 1. Siczek A., Kalembasa S., Kalembasa D., Szarlip P., Wielbo J., Kidaj D.:  Wpływ czynników Nod (lipochitooligosacharydów) na aktywność symbiotyczną bobiku oraz właściwości mikrobiologiczne gleby. (2016 r.) 50. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mikroorganizmy w Ochronie Środowiska i Biotechnologii, Kraków-Sieniawa, 06-09.09.2016 r. 2016, 116-116
 2. Walkiewicz A., Brzezińska M., Bulak P., Szarlip P.:  Modification of the chromatographic method to measure soil catalase activity (2016 r.) BOTHALIA 2016, Vol. 46, 2,
 3. Siczek A., Lipiec J., Szarlip P., Wielbo J., Kidaj D.:  Wpływ szczepionki bakteryjnej na aktywność mikrobiologiczną gleby. (2016 r.) Warsztaty naukowe pt. „Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”, Puławy, 19.02.2016 r. 2016, 138-139
 4. Stelmach W., Szarlip P., Trembaczowski A., Bieganowski A., Kuzyakov Y.:  Suppression of soil organic matter decomposition by gasoline and diesel as assessed by 13C natural abundance (2016 r.) European Journal of Soil Biology 2016, 8-14
 5. Księżopolska A., Włodarczyk T., Brzezińska M., Bieganowski A., Szarlip P., Pazur M.:  CO2 and N2O emission in soil amended with organic and mineral enrichments under hypoxic conditions (2015 r.) 5th International Symposium on Soil Organic Matter 2015. Göttingen, Niemcy, 20-24.09.2015 r. 2015, 238-238
 6. Stelmach W., Walkiewicz A., Szarlip P., Bieganowski A.:  Effect of post-fermentation sludge on carbon sequestration in soil. (2015 r.) 5th International Symposium on Soil Organic Matter 2015. Göttingen, Niemcy, 20-24.09.2015 r. 2015, 48-48
 7. Walkiewicz A., Brzezińska M., Szarlip P.:  Reakcja bakterii metanotroficznych na warunki tlenowe – wiedza nie wyjaśniona / Response of methane oxidizing bacteria to oxygen status – unexplained knowledge. (2015 r.) 29. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego "Zasady glebowe a zrównoważony rozwój" / 29th Congress of Polish Soil Science Society "Soil resources and sustainable development", Wrocław, 31.08.-03.09.2015 r. 2015, j.pol. 214-214-j.ang. 420-420
 8. Łopaciuk E., Cybulska J., Szarlip P., Zdunek A.:  Struktura chemiczna polisacharydów ściany komórkowej miękiszowej tkanki jabłka. (2015 r.) XXII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 2-3.06.2015 r. 2015, 18-18
 9. Jaromin-Gleń K., Stelmach W., Szarlip P., Trembaczowski A., Bieganowski A.:  The Isotope Ratio Mass Spectrometry (IRMS) methods in the wastewater treatment plant in Lublin. (2015 r.) 14th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2015 Gödöllö, Hungary, 27-29.05.2015 r. 2015, 30-31
 10. Lipiec J., Brzezińska M., Turski M., Szarlip P., Frąc M.:  Wettability and biogeochemical properties of the drilosphere and casts of endogeic earthworms in pear orchard. (2015 r.) Soil & Tillage Research 2015, Vol. 145, 55-61
 11. Gryta A., Frąc M., Oszust K., Bilińska-Wielgus N., Szarlip P.:  Skład konsorcjum bakterii zasiedlających masę fermentacyjną na podstawie oceny polimorfizmu długości terminalnych fragmentów restrykcyjnych (tRFLP) genu mcrA. (2014 r.) XLVIII Międzynarodowe Sympozjum Mikrobiologia a Ochrona Środowiska, SGGW Warszawa, 07-10.09.2014 r. 2014, 49-49
 12. Jaromin-Gleń K., Stelmach W., Szarlip P., Trembaczowski A., Bieganowski A.:  The carbon isotopes ratio ( 12C to 13C) on the input and outputs of the municipal wastewater treatment plant in Lublin (Poland). (2014 r.) II International Scientific and Technical Conference PURE WATER. Fundamental, Applied and Industrial Aspects, Kyiv, Ukraine, 8-11.10.2014 r. 2014, 22-22
 13. Włodarczyk T., Szarlip P., Kozieł W., Nosalewicz M., Brzezińska M., Pazur M., Urbanek E.:  Effect of long storage and soil type on the actual denitrification and denitrification capacity to N2O formation (2014 r.) International Agrophysics 2014, Vol. 28, 3, 371-381
 14. Stelmach W., Szarlip P., Trembaczowski A.:  Changes of isotopic composition in gases emitted from wastewater treatment plant - preliminary study. (2014 r.) Ecological Chemistry and Engineering S 2014, Vol. 21, 2, 245-254
 15. Wnuk E., Walkiewicz A., Szarlip P., Brzezińska M.:  Inhibicja aktywności metanotroficznej gleby sadowniczej przez nawozy azotowe (2014 r.) III Lubelska Konferencja Młodych Naukowców, Lublin, 25-26.04. 2014 r. 2014, 58-59
 16. Siczek A., Lipiec J., Wielbo J., Kidaj D., Szarlip P.:  Symbiotic Activity of Pea (Pisum sativum) after Application of Nod Factors under Field Conditions. (2014 r.) International Journal of Molecular Sciences 2014, Vol. 15, 7344-7351
 17. Szarlip P., Stelmach W., Jaromin-Gleń K., Bieganowski A., Brzezińska M., Trembaczowski A., Hałas S., Łagód G.:  Comparison of the dynamics of natural biodegradation of petrol and diesel oil in soil. (2014 r.) Desalination and Water Treatment 2014, Vol. 52, 19-21, 3690-3697
 18. Brzezińska M., Urbanek E., Szarlip P., Włodarczyk T., Bulak P., Walkiewicz A., Rafalski P.:  Methanogenic potential of archived soils (2014 r.) Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 2014, Vol. 9, 2, 79-90
 19. Szarlip P., Stelmach W., Jaromin-Gleń K., Bieganowski A., Brzezińska M., Trembaczowski A., Hałas S., Łagód G.:  Porównanie szybkości rozkładu wybranych ropopochodnych w glebie (2013 r.) XI Konferencja naukowa pt. "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka", Częstochowa-Wisła, 25-27.09.2013 r. 2013, 74-74
 20. Szarlip P., Jaromin-Gleń K., Stelmach W., Kozieł W., Bieganowski A., Błachowicz A., Łagód G.:  Efficiency of removal of some physical and chemical pollution in SBR (2013 r.) International Symposium "Ecohydrology, Biotechnology and Engineering: Towards the harmony between biogeosphere and society on the basis of long term ecosystem research”, Łódź, 16-22.09.2013 r. 2013,
Pokaż wszystkie publikacje