Pracownik Instytutu do 2015 r.

prof. dr hab.  Barbara Witkowska-Walczak

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

Członkostwo w organizacjach:

Stypendia i staże:

Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
 1. Sokołowska Z., Witkowska-Walczak B., Skic K., Cieśla J.:  Specific surface area of arctic zone soils (Spitsbergen) (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 183-183
 2. Witkowska-Walczak B., Bartmiński P., Sławiński C.:  Hydrophysical characteristics of selected soils from arctic and temperate zones. (2015 r.) International Agrophysics 2015, Vol. 29, 4, 525-531
 3. Witkowska-Walczak B., Sławiński C., Bartmiński P., Melke J., Cymerman J.:  Water conductivity of arctic zone soils (Spitsbergen). (2014 r.) International Agrophysics 2014, Vol. 28, 4, 529-535
 4. Lamorski K., Pastuszka T., Krzyszczak J., Sławiński C., Witkowska-Walczak B.:  Soil Water Dynamic Modeling Using the Physical and Support Vector Machine Methods (2013 r.) Vadose Zone Journal 2013, Vol. doi:10.2136/vzj2013.05.0085,
 5. Melke J., Witkowska-Walczak B., Bartmiński P.:  Water retention of arctic zone soils (Spitsbergen) (2013 r.) International Agrophysics 2013, Vol. 27, 4, 439-444
 6. Bieganowski A., Witkowska-Walczak B., Gliński J., Sokołowska Z., Sławiński C., Brzezińska M., Włodarczyk T.:  Database of Polish arable mineral soils: a review (2013 r.) International Agrophysics 2013, Vol. 27, 3, 335-350
 7. Witkowska-Walczak B., Sławiński C., Pastuszka T., Lamorski K., Krzyszczak J.:  Modelling soil water dynamics using the physical and soft-computing methods (2013 r.) 10th International Conference on Agrophysics, Lublin 5-7.06.2013 r. 2013, 49-49
 8. Gliński J., Witkowska-Walczak B., Sławiński C.:  Hydrophysical properties of soils (2012 r.) Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin 2012, 1-132
 9. Sławiński C., Cymerman J., Witkowska-Walczak B., Lamorski K.:  Impact of diverse tillage on soil moisture dynamics. (2012 r.) International Agrophysics 2012, Vol. 26, 3, 301-309
 10. Włodarczyk T., Witkowska-Walczak B., Majewska U.:  Soil profile as a natural membrane for heavy metals from wastewater. (2012 r.) International Agrophysics 2012, Vol. 26, 71-80
 11. Witkowska-Walczak B., Włodarczyk T., Majewska U.:  Soil profile as a natural membrane for zinc from wastewater (2011 r.) International Conference "Protection of agricultural soils against joint stress of natural and anthropogenic factors", Puławy, 13-16.06.2011 2011, 142-142
 12. Witkowska-Walczak B., Włodarczyk T., Majewska U.:  Soil profile as a natural membrane for cadmium from wastewater (2011 r.) International Conference Agrophysics for Quality of Life, Lublin, 31.05.-03.06.2011 r. 2011, 100-100
 13. Sławiński C., Witkowska-Walczak B., Lipiec J., Nosalewicz A.:  Effect of aggregate size on water movement in soils. (2011 r.) International Agrophysics 2011, Vol. 25, 1, 53-58
 14. Witkowska-Walczak B., Bieganowski A., Ryżak M.:  Determination of soil aggregate disintegration dynamics using laser diffraction. (2010 r.) Clay Minerals 2010, Vol. 45, 1, 23-34
 15. Witkowska-Walczak B., Sławiński C., Baranowski P., Włodarczyk T., Kotowska U.:  Wastewater purification by muck soil and willow (Salix Americana). (2009 r.) Polish Journal of Environmental Studies 2009, Vol. 18, 2, 305-312
 16. Kotowska U., Witkowska-Walczak B., Sławiński C., Włodarczyk T.:  Wastewater Purification by an Organic Soil and Grass-Mixture (2009 r.) Archives of Environmental Protection 2009, Vol. 35, 3, 21-34
 17. Witkowska-Walczak B., Sławiński C.:  Retencja i przewodnictwo wodne w wybranych warstwach profili ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie. (2009 r.) Archeological Museum in Biskupin 2009, "Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego", 257-271 
 18. Witkowska-Walczak B., Sławiński C., Mazurek W., Baranowski P.:  Detection of early apple bruises using pulsed-phase thermography. (2009 r.) Postharvest Biology and Technology 53 
 19. Sławiński C., Cymerman J., Witkowska-Walczak B.:  Dynamika wilgotności w glebie pod uprawą ślazowca pensylwańskiego i wierzby krzewiastej. (2009 r.) Konferencja Naukowa "Agrofizyka w Badaniach Środowiska Przyrodniczego", Połączona z Obchodami Setnej Rocznicy Urodzin Profesora Bohdana Dobrzańskiego, Lublin, 15.09.09 r. 2009,
 20. Turski M., Witkowska-Walczak B., Lipiec J.:  Określenie czasowych i przestrzennych zmian właściwości gleb obszarów lessowych w zależności od sposobu użytkowania. (2009 r.) III Sprawozdawcza Sesja Naukowa, Jakość Środowiska, Surowców i Żywności, Lublin, 30-31.03.2009 r. 2009,
Pokaż wszystkie publikacje