• Gliński J., Horabik J., Lipiec J., Sławiński C.:  AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody (2014 r.) AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody 2014, 1-289
 • Gliński J.:  Obiekty badań agrofizycznych. (2014 r.) AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody 2014, Rozdz., 25-27
 • Gliński J., Horabik J., Lipiec J., Sławiński C.:  AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody (2014 r.) AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody 2014, 1-289
 • Kusz A., Wietrowa N., Gliński J., Krasowski E.:  Cechy szczególne mechanizmu zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym regionu (2013 r.) VII Międzynarodowa Konferencja „Problemy oszczędności energii – Energia 2013”, Symferopol, 17–18.09.2013 r. 2013,
 • Gliński J., Krasowski E., Fedorkin S.:  Ogólne założenia metodologii zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym. (2013 r.) VII Międzynarodowa Konferencja „Problemy oszczędności energii – Energia 2013”, Symferopol, 17–18.09.2013 r. 2013,
 • Gliński J., Krasowski E.:  Rozwój energetyki w Polsce (2013 r.) VII Międzynarodowa Konferencja „Problemy oszczędności energii – Energia 2013”, Symferopol, 17–18.09.2013 r. 2013,
 • Krasowski E., Gliński J.:  Podstawy ekologizacji procesu działalności życiowej współczesnego społeczeństwa (2013 r.) VII Międzynarodowa Konferencja „Problemy oszczędności energii – Energia 2013”, Symferopol, 17–18.09.2013 r. 2013,
 • Gliński J., Kusz A.:  Energia – czy koniec taniej energii? (2013 r.) VII Międzynarodowa Konferencja „Problemy oszczędności energii – Energia 2013”, Symferopol, 17–18.09.2013 r. 2013,
 • Gliński J., Horabik J., Lipiec J.:  Agrophysics - physics in agriculture and environment (2013 r.) Soil Science Annual 2013, Vol. 64, 2, 67-80
 • Gliński J., Włodarczyk T., Brzezińska M., Szarlip P.:  Biological activity of main types of Polish soils (2013 r.) Acta Agrophysica Monographiae EN 2013, 4, 1-69
 • Bieganowski A., Witkowska-Walczak B., Gliński J., Sokołowska Z., Sławiński C., Brzezińska M., Włodarczyk T.:  Database of Polish arable mineral soils: a review (2013 r.) International Agrophysics 2013, Vol. 27, 3, 335-350
 • Krasowski E., Gliński J.:  Utylizacja odpadów w energetyce (2012 r.) VI Międzynarodowa Konferencja „Ekobiotechnologia i biopaliwa w APk – Energia 2012”, Kijów 27.09-3.10. 2012 r. 2012,
 • Krasowski E., Gliński J., Morozow A.:  Wpływ transportu samochodowego na środowisko (2012 r.) Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna – Energia 2012. Symferopol (Krym), 17-21.09. 2012 r. 2012,
 • Krasowski E., Gliński J.:  Ekologiczne problemy miejskiego transportu samochodowego (2012 r.) Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 2012, Vol. 14, 5, 183-188
 • Stępniewska Z., Stępniewski W., Banach A., Gliński J.:  Oxydation - reduction (redox) properties of soils (2012 r.) Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin 2012, 1-129
 • Ławriniew P., Krasowski E., Morozow A., Korochow W., Gliński J.:  Nowe technologie utylizacji odpadów przemysłowych. Maszyny i przeróbka surowców (2012 r.) Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa (Monografia) 2012, 1-376
 • Gliński J., Witkowska-Walczak B., Sławiński C.:  Hydrophysical properties of soils (2012 r.) Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin 2012, 1-132
 • Krasowski E., Nikolenko I., Daszczenko A., Sosnowski S., Gliński J.:  Hydraulics. Hydrauilics Machines (2011 r.) Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin 2011, 1-350
 • Gliński J., Horabik J., Lipiec J.:  Agrophysical Properties and Processes. (2011 r.) Encyclopedia of Agrophysics 2011, Hasło,
 • Gliński J.:  Agrophysical Objects (Soils, Plants, Agricultural Products and Foods). (2011 r.) Encyclopedia of Agrophysics 2011, Hasło, 34-35
 • Księżopolska A., Włodarczyk T., Gliński J., Flis-Bujak M.:  Respiration of soil enriched with manure and mineral materials (methodical aspects) (2011 r.) Polish Journal of Environmental Studies 2011, Vol. 20, 2, 387-392
 • Gliński J., Włodarczyk T., Księżopolska A.:  Effect of synthetic organomineral complexes on the process of respiration of a Haplic Luvisol (2010 r.) Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN 2010, Vol. 7, 163-175
 • Daszczenko A., Krasowski E., Nikolenko I., Sosnowski S., Gliński J.:  Hydraulika - Maszyny Hydrauliczne. (2010 r.) Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Monografia 2010, l.ark.wyd. 27,5, 1-385
 • Holubenko O., Krasowski E., Gliński J.:  Operation of farm and agri-food industry machinery, modeling and new technologies. (2010 r.) Wydawnictwo Polish Academy of Sciences Branch in Lublin, Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University of Lugansk, Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences in Lublin str. całości 1-638, l.ark.wyd. 45,6 
 • Holubenko O., Krasowski E., Gliński J.:  Motorization, Power Industry in Agriculture and Mechanical Engineering (2010 r.) 2010, 1-437
 • Gliński J., Włodarczyk T., Brzezińska M., Szarlip P.:  Production and uptake of nitrous oxide (N2O) as affected by soil conditions" (Wpływ warunków glebowych na wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu(I), N2O). (2010 r.) Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL 2010, 187, 1-81
 • Gliński J., Włodarczyk T., Brzezińska M., Szarlip P.:  Respiration in soil: conditions and effects (2010 r.) Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Monografia 2010, 1-75
 • Gliński J.:  Agrofizyczne aspekty ochrony środowiska (2010 r.) II Konferencja Naukowa "Agrofizyka w inżynierii produkcji i ochronie środowiska", 2010,
 • Dobrzański B., Gliński J., Rybczyński R.:  Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne Metody Badań. (2009 r.) Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne Metody Badań. 2009, Vol. str. całości 1-192, l. ark. wyd. 15,8,
 • Gliński J., Rozmus M., Czopska-Gródek I., Gliński P.:  Biuletyn Informacyjny 14/2009. (2009 r.) Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie 2009, 1-153 
 • Gliński J., Horabik J.:  Profesor Dobrzański - wkład w rozwój agrofizyki. (2009 r.) Konferencja Naukowa "Agrofizyka w Badaniach Środowiska Przyrodniczego", Połączona z Obchodami Setnej Rocznicy Urodzin Profesora Bohdana Dobrzańskiego, Lublin, 15.09.09 r. 2009,
 • Gliński J., Włodarczyk T., Sokołowska Z., Brzezińska M., Nosalewicz M.:  Określanie zawartości oraz mineralizacji węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb polski. (2009 r.) III Sprawozdawcza Sesja Naukowa, Jakość Środowiska, Surowców i Żywności, Lublin, 30-31.03.2009 r. 2009,
 • Włodarczyk T., Lipiec J., Gliński J., Kotowska U., Szarlip P., Pazur M., Brzezińska M.:  Wpływ zagęszczenia gleby na emisję gazów szklarniowych. (2009 r.) III Sprawozdawcza Sesja Naukowa, Jakość Środowiska, Surowców i Żywności, Lublin, 30-31.03.2009 r. 2009,
 • Włodarczyk T., Gliński J., Sokołowska Z., Witkowska-Walczak B., Brzezińska M., Borkowska A., Kotowska U., Szarlip P.:  Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych. (2009 r.) III Sprawozdawcza Sesja Naukowa, Jakość Środowiska, Surowców i Żywności, Lublin, 30-31.03.2009 r. 2009,
 • Gliński J., Włodarczyk T., Księżopolska A.:  New aspect of soil respiration activity measuring. (2008 r.) Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN 2008, 153-163 
 • Włodarczyk T., Księżopolska A., Gliński J.:  New Aspect of soil respiration activity measuring. (2008 r.) Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN Tom VA/ 2008, 153-163 
 • Włodarczyk T., Gliński J., Brzezińska M., Sokołowska Z., Szarlip P.:  Zależności sorpcji N2O od warunków aeracyjnych i powierzchni właściwej wybranych gleb (K). (2008 r.) II Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska Surowców i Żywności", Poznań, 01-03.04.2008 r. 2008,
 • Gliński J., Włodarczyk T., Sokołowska Z., Kotowska U.:  Wykorzystywanie banku próbek gleb do określania zawartości węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb Polski. (2008 r.) II Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska Surowców i Żywności", Poznań, 01-03.04.2008 r. 2008,
 • Włodarczyk T., Lipiec J., Gliński J., Kotowska U., Szarlip P.:  Wpływ zagęszczenia gleby na emisje gazów szklarniowych. (2008 r.) II Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska Surowców i Żywności", Poznań, 01-03.04.2008 r. 2008,
 • Włodarczyk T., Gliński J., Sokołowska Z., Witkowska-Walczak B., Brzezińska M., Borkowska A., Kotowska U., Szarlip P.:  Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych. (2008 r.) II Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska Surowców i Żywności", Poznań, 01-03.04.2008 r. 2008,
 • Księżopolska A., Włodarczyk T., Gliński J.:  Przemiany organicznych związków węgla w glebie płowej wzbogaconej wybranymi materiałami, określone metodą inkubacyjną. (2008 r.) Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe Trendy w Agrofizyce", połączona z uroczystymi obchodami Jubileuszu 40-lecia Instytutu, Lublin, 10-11.06.2008 r. 2008,
 • Gliński J., Lipiec J., Stępniewski W.:  Plant roots and soil physical factors. (2008 r.) Encyclopedia of Soil Science Springer, 571-578 
 • Gliński J., Rozmus M., Czopska-Gródek I.:  Informator o placówkach dydaktyczno-naukowych Lubelszczyzny. (2008 r.) Informator o placówkach dydaktyczno-naukowych Lubelszczyzny Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, 6, 1-48 
 • Gliński J., Skierucha W., Sławiński C., Witkowska-Walczak B.:  Monitoring właściwości fizycznych środowiska przyrodniczego. (2007 r.) Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego pt. "Agrofizyka w Inżynierii Produkcji i Ochronie Środowiska", Krasiczyn, 26-28.09.2007 r. 2007,
 • Włodarczyk T., Lipiec J., Gliński J., Kotowska U.:  Wpływ zagęszczenia gleby na emisję gazów szklarniowych. (2007 r.) Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska, Surowców i Żywności", Lublin, 30.03.2007 r. 2007,
 • Włodarczyk T., Gliński J., Brzezińska M., Kotowska U., Sokołowska Z., Szarlip P.:  Zależność sorpcji N2O od warunków aeracyjnych i powierzchni właściwej wybranych gleb. (2007 r.) Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska, Surowców i Żywności", Lublin, 30.03.2007 r. 2007,
 • Gliński J., Włodarczyk T., Sokołowska Z., Kotowska U.:  Wykorzystanie banku próbek gleb do określania zawartości węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb Polski. (2007 r.) Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska, Surowców i Żywności", Lublin, 30.03.2007 r. 2007,
 • Wojciechowski K., Gliński J., Walczak R., Rejman J., Zgłobicki W.:  Human impact on sensitive geosystems. (2005 r.) Marie Curie-Skłodowska University Press 2005, str. całości 1-165, l. ark. wyd. 11,8 
 • Gliński J.:  Aquatic oxygenology. (2005 r.) Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005, Chapter 6, Oxygenology, 474-477 
 • Stępniewski W., Stępniewska Z., Bennicelli R., Gliński J.:  Oxygenology in outline. (2005 r.) Institute of Agrophysics PAS, Lublin 2005, str. całości 1-121, l. ark. wyd. 8,6 
 • Dębicki R., Gliński J., Horabik J., Walczak R., Lamorski K.:  Scientific dictionary of agrophysics. (2005 r.) Institute of Agrophysics PAS, Lublin 2005, str całości 1-259, l. ark. wyd. 18,5 
 • Radwan S., Gliński J., Płaska W.:  Some forms of enrichment and preservation of wetlands biodiversity. (2005 r.) Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN 2005, 2, 37-42 
 • Stępniewski W., Stępniewska Z., Bennicelli R., Gliński J.:  Oxygen and its role in the functioning of water ecosystems. (2005 r.) Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN 2005, 2, 142-152 
 • Walczak R., Gliński J., Horabik J.:  Agrofizyka i jej rola w rozwoju nauk rolniczych (2004 r.) Instytut Agrofizyki PAN 2004, Instytut Agrofizyki PAN, str. całości 1-273, l. ark. wyd. 19,5 
 • Stępniewska Z., Gliński J., Stępniewski W.:  Soil redox resistance and its environmental importance (2004 r.) Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics" 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 131-139 
 • Gliński J., Stępniewska Z., Ostrowski J., Stępniewski W.:  Mapping of soil aeration properties (2004 r.) Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems" 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 60-64 
 • Gliński J., Brzezińska M., Włodarczyk T.:  Microbial ecology of soil porous medium (2004 r.) Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems" 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 65-71 
 • Stępniewska Z., Gliński P., Gliński J.:  Solubility of cadmium in eroded loess soils (2004 r.) Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions" 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 130-135 
 • Kotowska U., Gliński J., Włodarczyk T.:  Nitrous oxide emission from soils (2004 r.) Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems" 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 48-52 
 • Dębicki R., Gliński J., Walczak R., Horabik J.:  Słownik naukowy agrofizyczny Polsko-Angielski (2004 r.) Instytut Agrofizyki PAN 2004, str. całości 1-241, l. ark. wyd. 17,2 
 • Stępniewska Z., Ostrowski J., Stępniewski W., Gliński J.:  Klasyfikacja odporności oksydoredukcyjnej gleb ornych Polski i ich przestrzenna charakterystyka (2004 r.) Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 2004, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 4, 2b(12), 125-133 
 • Stępniewska Z., Stępniewski W., Bennicelli R., Gliński J.:  Soil as a biofilter of waste-waters (2004 r.) Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft 2004, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 103, III, 164, 111-112 
 • Stępniewski W., Gliński J., Ostrowski J., Stępniewska Z.:  Mapping of soil redox properties (2004 r.) Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft 2004, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 103, III,117-118 
 • Włodarczyk T., Gliński J., Kotowska U.:  N2O emission from mineral soils - Reviews (2004 r.) Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika 2004, Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 117-122 
 • Brzezińska M., Włodarczyk T., Gliński J.:  Effect of methane on soil dehydrogenase activity (2004 r.) International Agrophysics 2004, Int. Agrophysics, 18, 3, 213-216 
 • Włodarczyk T., Gliński J., Kotowska U.:  Emisja tlenku diazotu z gleby (2004 r.) Warsztaty Naukowe nt.: "Zastosowanie fizyki w zrównoważonym rolnictwie", Ropczyce, 3.06.2004 r. 2004,
 • Stępniewska Z., Stępniewski W., Gliński J.:  Soil redox resistance and its environmental importance. Advance in standardization of soil physical methods (2004 r.) International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster 
 • Włodarczyk T., Brzezińska M., Kotowska U., Gliński J.:  Nitrous oxide reduction and dehydrogenase activity in Cambisols under flooding conditions. 2004, EUROSOI (2004 r.) International Congress EUROSOIL 2004, Niemcy, Freiburg, 4-12.09.2004 r. 2004,
 • Stępniewska Z., Stępniewski W., Gliński J.:  Soil redox resistance and its environmental importance. 2004, EUROSOI (2004 r.) International Congress EUROSOIL 2004, Niemcy, Freiburg, 4-12.09.2004 r. 2004,
 • Gliński J., Stępniewski W., Ostrowski J., Stępniewska Z.:  Spatial characteristics of soil redox conditions. 2004, EUROSOI (2004 r.) International Congress EUROSOIL 2004, Niemcy, Freiburg, 4-12.09.2004 r. 2004,
 • Włodarczyk T., Kotowska U., Gliński J.:  Nitrous emission from soil (2004 r.) 3rd International Workshop for Young Scientists BioPhysSpring 2004, Lublin, Polska, 27-28.05.2004 r. 2004,
 • Gliński J., Walczak R., Rozmus M., Dolecki R.:  Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie. (2003 r.) Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie 2003, 8, str. całości 1-142, l. ark. wyd. 10,1 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Szewczuk C., Michałojć Z., Kołodziej B., Sugier D., Studzińska-Jaksim P.:  Dolistne dokarmianie roślin. (2003 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica, 85, str. całości 1-374, l. ark. wyd. 26,7 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Woźniak W.:  Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych. Część II. (2003 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica, 83, str. całości 1-196, l. ark. wyd. 14,0 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Woźniak W.:  Agrofizyka napoczątku XXI wieku. Część IV. (2003 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica, 84, str. całości 1-196, l. ark. wyd. 14,0 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Hajnos M., Bowanko G.:  Wybrane właściwości urbanoziemów. Badania modelowe. (2003 r.) Instytut Agrofizyki PAN 2003, Acta Agrophysica, 81, str. całości 1-90, l. ark. wyd. 6,4 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Woźniak W.:  Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych. Część I. (2003 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica, 82, str. całości 1-225, l. ark. wyd. 16,1 
 • Gliński J., Walczak R., Rozmus M., Dolecki R.:  Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie. (2003 r.) Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie 2003, 8, 1-142 
 • Walczak R., Gliński J., Horabik J.:  Agrofizyka i jej rola w rozwoju nauk rolniczych. (2003 r.) Instytut Agrofizyki PAN 2003, Acta Agrophysica, 100, str. całości 1-276, l. ark. wyd. 19,7 
 • Radwan S., Gliński J., Kotowska U., Ostrowska A.:  Przyrodnicze podstawy ochrony i odnowy ekosystemów wodno-torfowiskowych w obszarze funkcjonalnym Poleskiego Parku narodowego na tle antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego. (2003 r.) Instytut Agrofizyki PAN 2003, Acta Agrophysica, 91, str. całości 1-258, l. ark. wyd. 18,4 
 • Stępniewska Z., Ostrowski J., Stępniewski W., Gliński J.:  Waloryzacja odporności oksydoredukcyjnej gleb ornych Polski i jej przestrzenna charakterystyka. (2003 r.) Jubileuszowa Konferencja Naukowa pt. "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie", Falenty, 24-25.1.2003 r. 2003,
 • Gliński J., Brzezińska M.:  Microbial ecology of soil porous medium. (2003 r.) Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003 77-82 
 • Brzezińska M., Gliński J., Włodarczyk T.:  Microbial ecology of soil porous medium. (2003 r.) 2nd International Workshop "Applied Physics in Life Sciences", Prague, Czech Republic, 25.09.2003 r. 2003,
 • Stępniewska Z., Stępniewski W., Gliński J.:  Soil as a biofilter of waste-waters. (2003 r.) Congress of the German Soil Science Society in Frankfurt/Odra and Slubice German-Polish Workshop "The European Community and the Rules for Land use and Soil Protection", Slubice 30.08.-6.09.2003 r. 2003,
 • Stępniewski W., Gliński J., Ostrowski J.:  Mapping of soil redox properties. (2003 r.) Congress of the German Soil Science Society in Frankfurt/Odra and Slubice German-Polish Workshop "The European Community and the Rules for Land use and Soil Protection", Slubice 30.08.-6.09.2003 r. 2003,
 • Gliński J., Walczak R.:  Organizacija, aktualnyje probliemy i pierspietywy agrofiziczieskich issledowanij w Polsze. (2002 r.) International Conference "70 lat Instytutu Agrofizyki w St. Petersburgu", St. Petersburg, 25-28.06.2002 2002 
 • Gliński J., Dębicki R.:  Użytkowanie ziemi oraz jakość gleb Polesia Lubelskiego. (2002 r.) Polsko-Uraińsko-Białoruska Konferencja "Środowisko przyrodnicze Polesia - stan aktualny i zmiany", Lublin, Szack, Brześć, 17-21.06.2002 r. 2002,
 • Gliński J., Walczak R., Bieganowski A.:  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie. (2002 r.) Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Biuletyn Informacyjny 2002, 3, 38 
 • Truszczyński M., Gliński J.:  50-lecie działalności Polskiej Akademii Nauk. (2002 r.) Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie 2002, 7, 5-9 
 • Gliński J.:  5-lecie Oddziału PAN w Lublinie. (2002 r.) Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie 2002, 7, 10-16 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Witkowska-Walczak B.:  Hydrofizyczne charakterystyki mineralnych gleb ornych Polski. (2002 r.) Acta Agrophysica Agrophysica 79, 2002, str. całości 1-140, l. ark. wyd. 10,0 
 • Gliński J., Stępniewska Z., Turski R., Bennicelli R., Wolińska A., Szafranek A., Charytoniuk P.:  Wybrane metody badań gleboznawczych. (2002 r.) EKO-KUL 2002, str. całości 1-92, l. ark. wyd. 6,6 
 • Gliński J., Rozmus M., Dolecki R.:  Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie. (2002 r.) Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie 2002, str. całości 1-145, l. ark. wyd. 10,4 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Baran S., Wójcikowska-Kapusta A., Żukowska G.:  Odpady organiczne a ochrona i produktywnośc agrocenozy. Część II. (2002 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 73, 2002, str. całości 1-375, l. ark. wyd. 26,9 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Bennicelli R.:  Indukcja systemu obronnego u pszenicy i pszenżyta w warunkach stresu tlenowego. (2002 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 75, 2002, str. całości 1-86, l. ark. wyd. 6,1 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Boguta A.:  Reakcja dynamiczna nasion na obciążenie udarowe. Teoretyczne i aplikacyjne podstawy. (2002 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 76, 2002, str. całości 1-94, l. ark. wyd. 6,7 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Woźniak W.:  Agrofizyka na początku XXI wieku. Część III. (2002 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 78, 2002, str. całości 1-315, l. ark. wyd. 22,5 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Pietrzyk W.:  Badania naukowe w Katedrze Elektrotechniki Ogólnej. 50-lecie Politechniki Lubelskiej 1952-2002. (2002 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 71, 2002, str. całości 1-85, l. ark. wyd. 6,1 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Woźniak W.:  Zastosowania fizyki w naukach rolniczych. Część I. (2002 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 72, 2002, str. całości 1-223, l. ark. wyd. 16,0 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Radwan S., Geodecki M., Rozmus M.:  Środowisko przyrodnicze Polesia - stan aktualny i zmiany. Część III. (2002 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 68, 2002, str. całości 1-274, l. ark. wyd. 19,6 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Dobrzański B., Rybczyński R.:  Fizyczne aspekty pomiaru jędrności jabłek. (2002 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 69, 2002, str. całości 1-82, l. ark. wyd. 6,1 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Baran S., Wójcikowska-Kapusta A., Żukowska G.:  Odpady organiczne a ochrona i produktywnośc agrocenozy. (2002 r.) Acta Agrophysica Część I. Acta Agrophysica 70, 2002, str. całości 1-339, l. ark. wyd. 24,4 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Radwan S., Geodecki M., Rozmus M.:  Środowisko przyrodnicze Polesia - stan aktualny i zmiany. (2002 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 66, 2002, str. całości 1-307, l. ark. wyd. 22,0 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Radwan S., Geodecki M., Rozmus M.:  Środowisko przyrodnicze Polesia - stan aktualny i zmiany. Część II. (2002 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 67, 2002, str. całości 1-307, l. ark. wyd. 22,0 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Murkowski A.:  Oddziaływanie czynników stresowych na luminescencję chlorofilu w aparacie fotosyntetycznym roślin uprawnych. (2002 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 61, 2002, str. całości 1-166, l. ark. wyd. 11,9 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Woźniak W.:  Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na materiały rolnicze. (2002 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 62, 2002, str. całości 1-153, l. ark. wyd. 11,0 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Woźniak W.:  Agrofizyka na początku XXI wieku. Część II. (2002 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 63, 2002, str. całości 1-185, l. ark. wyd. 13,3 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Łukaszuk J.:  Wyznaczanie kąta tarcia wewnętrznego roślinnych materiałów sypkich. (2002 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 64, 2002, str. całości 1-102, l. ark. wyd. 7,3 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Turski R.:  Ewolucja, zasoby i główne zagrożenia gleb. (2002 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 65, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,9 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Józefaciuk G.:  Kwasowość gleby i jej wpływ na rośliny. (2002 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 59, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,8 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Woźniak W.:  Agrofizyka na początku XXI wieku. Część I. (2002 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 60, 2002, str. całości 1-237, l. ark. wyd. 17,0 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Lewicki P., Woźniak W.:  Properties of water in foods. (2002 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 77, 2002, str. całości 1-193, l. ark. wyd. 13,9 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Jaroszyńska-Wolińska J., Wroński M.:  Advances in plasma chemistry. (2002 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 80, 2002, str. całości 1-406, l. ark. wyd. 29,0 
 • Gliński J., Stępniewska Z., Turski R., Bennicelli R., Wolińska A., Szafranek A., Charytoniuk P.:  Wybrane metody badań gleboznawczych. (2002 r.) EKO-KUL 2002, str. całości 1-92, l. ark. wyd. 6,6 
 • Gliński J., Turski R.:  Ewolucja, zasoby i główne zagrożenia gleb. (2002 r.) Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie Acta Agrophysica 65, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,9 
 • Gliński J.:  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN. Bohdan Dobrzański Institute of Agrophysics, PAS. (2002 r.) Postępy Nauk Rolniczych 2002, 6, 167-170 
 • Gliński J., Dębicki R.:  Użytkowanie ziemi oraz jakości gleb Polesia Lubelskiego. Land use and soil quality of the Lublin Polesie. (2002 r.) Acta Agrophysica 2002, 66, 77-87 
 • Gliński J., Grundas S., Nawrocki S., Walczak R.:  Stan obecny i prespektywy badań agrofizycznych w Polsce. Present state and perpectives of agrophysical investigations in Poland. (2002 r.) Acta Agrophysica 2002, 60, 5-12 
 • Gliński J.:  Pro Memoria- Zbigniew Lorkiewicz Prezes Oddziału PAN w Lublinie. (2001 r.) Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie 2001, 6, 85-87 
 • Dębicki R., Gliński J.:  Zastosowanie symulacji komputerowej do oceny zagrożeń erozyjnych oraz jakości wód w terenie urzeźbionym. (2001 r.) Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia) 2001, 11, 120-122 
 • Gliński J.:  Autoprezentacja. (2001 r.) Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie 2001, 6, 5-6 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Walusiak S.:  Praktyki zawodowe studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej w PZL-Świdnik S.A. (2001 r.) Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie 2001, str. całości 1-126, l. ark. wyd. 9,0 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Horyński M.:  Praktyki zawodowe studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej w Elektromontaż S.A. w Lublinie. (2001 r.) Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie 2001, str. całości 1-88, l. ark. wyd. 6,3 
 • Gliński J., Rozmus M., Dolecki R.:  Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie. (2001 r.) Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie 2001, str. całości 1-100, l. ark. wyd. 7,1 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Woźniak W.:  Właściwości agrofizyczne środowiska glebowego. (2001 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 57, 2001, str. całości 1-183, l. ark. wyd. 13,1 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Woźniak W.:  Właściwości agrofizyczne materiałów roślinnych. (2001 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 58, 2001, str. całości 1-203, l. ark. wyd. 14,5 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Tys J.:  Rzepak - jakość nasion. (2001 r.) Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie Instrukcja wdrożeniowa. 2001, str. całości 1-87, l. ark. wyd. 6,0 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Witkowska-Walczak B.:  Fizyka wody glebowej. (2001 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 53, 2001, str. całości 1-232, l. ark. wyd. 16,6 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Horabik J.:  Charakterystyka właściwości fizycznych roślinnych materiałów sypkich istotnych w procesach składowania. (2001 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 54, 2001, str. całości 1-128, l. ark. wyd. 9,1 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Zdunek A.:  Emisja akustyczna w badaniu procesów pękania tkanek roślinnych. (2001 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 55, 2001, str. całości 1-102, l. ark. wyd. 7,3 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Domżał H., Wójcikowska-Kapusta A., Paluszek J., Pranagal J.:  Gleboznawstwo w badaniach naukowych i dydaktyce. Część II. (2001 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 56, 2001, str. całości 1-304, l. ark. wyd. 21,7 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Woźniak W.:  Właściwości fizyczne nasion niektórych roślin uprawnych i surowców przemysłu spożywczego. (2001 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 46, 2001, str. całości 1-242, l. ark. wyd. 17,3 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R.:  Wybrane charakterystyki tempeartury powietrza i opadów atmosferycznych na obszarze Lubelszczyzny (1951-1990). (2001 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 47, 2001, str. całości 1-82, l. ark. wyd. 5,8 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Domżał H., Wójcikowska-Kapusta A., Paluszek J.:  Gleboznawstwo w badaniach naukowych i dydaktyce. (2001 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 48, 2001, str. całości 1-230, l. ark. wyd. 21,4 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Skubisz G.:  Metody oceny właściwości mechanicznych łodyg rzepaku ozimego. (2001 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 49, 2001, str. całości 1-64, l. ark. wyd. 4,6 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Sumorek A.:  Wpływ pola elektrycznego na konwekcyjne suszenie ziarna zbóż. (2001 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 41, 2001, str. całości 1-136, l. ark. wyd. 9,7 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Pietrzyk W.:  Modele ziarniaków zbóż stosowane w analizie elektrodynamicznej. (2001 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 42, 2001, str. całości 1-126, l. ark. wyd. 9,0 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Pietrzyk W.:  Uzwojenia bifilarne do odpylania w przemyśle rolno-spożywczym. (2001 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 43, 2001, str. całości 1-102, l. ark. wyd. 7,3 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Tys J.:  Rzepak-jakość nasion. Procesy zbioru, suszenia, przechowywania. (2001 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 44, 2001, str. całości 1-82, l. ark. wyd. 5,9 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Woźniak W.:  Właściwości fizyczne niektórych roślin, owoców i warzyw. (2001 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 45, 2001, str. całości 1-184, l. ark. wyd. 13,1 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R.:  Human induced soil-plant relations in various ecosystems. (2001 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 52. 2001, str. całości 1-308, l. ark. wyd. 21,9 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Wójcicka-Migasiuk D.:  Zastosowanie metody potencjałów węzłowych do analizy i projektowania instalacji słonecznych ciepłej wody. (2001 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 39, 2001, str. całości 1-114, l. ark. wyd. 8,1 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Horyński M.:  Wpływ pola elektrostatycznego na właściwości elektryczne zbóż. (2001 r.) Acta Agrophysica Acta Agrophysica 40, 2001, str. całości 1-154, l. ark. wyd. 11,0 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R.:  Role of soil in functioning of terrestrial ecosystems. (2001 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 50. 2001, str. całości 1-283, l. ark. wyd. 20,1 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R.:  Role of soil in functioning of anthropogenic and degraded ecosystems. (2001 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 51. 2001, str. całości 1-312, l. ark. wyd. 22,3 
 • Radwan S., Gliński J.:  Polesie Lubelskie. (2001 r.) Miesięcznik Informacyjno-Publicystyczny "Nauka i Przyszlość" 2001, 4(125), 20-21 
 • Wolski T., Orlikowski L., Gliński J.:  Naturalne ekstrakty i preparaty w ochronie roślin. (2001 r.) Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio EEE: Horticultura 2001, IX, 19-36 
 • Orlikowski L., Skrzypczak C., Wolski T., Gliński J.:  Naturalna odporność podłoży, biopreparaty i wyciągi z jeżówki purpurowej w zwalczaniu fuzariozy roślin ozdobnych. (2001 r.) Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio EEE: Horticultura 2001, IX, 271-278 
 • Włodarczyk T., Gliński J., Stępniewski W., Stępniewska Z., Brzezińska M., Kuráž V.:  Aeration properties and enzyme activity on the example of Arenic Chernozem (Tišice). (2001 r.) International Agrophysics 2001, 15, 2, 131-138 
 • Włodarczyk T., Stępniewski W., Gliński J., Brzezińska M., Kotowska U.:  N2O emission and sorption in relation to soil dehydrogenase activity and redox potential. (2000 r.) Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001 2001, 345-347 
 • Włodarczyk T., Stępniewski W., Gliński J., Brzezińska M., Kotowska U.:  N2O emission and sorption to soil dehydrogenase activity and redox potential. (2000 r.) International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2001, 262-263 
 • Stępniewska Z., Gliński J., Ostrowska A., Pasztelan M.:  Methane production and oxidation in a loess soil treated with municipal wastewater after two step purification. (2000 r.) International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2001, 215-216 
 • Gliński J., Walczak R.:  Present trends and perspectives of agrophysics. (2000 r.) Symposium in Honour of the 60th Birthday of Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Winfried E.H.Blum. Soil Research in the 21 st Century-Challenges and Future Perspectives, Vienna, Austria, 22.06.2001 r. 2000,
 • Gliński J., Walczak R.:  Present trends and prospectives of agrophysics. (2000 r.) IX Congres of Croatian Society of Soil Science "Land Management and Soil Protection for Future Generations", Brijuni, 3-7.07.2001 r. 2000,
 • Gliński J.:  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie. (2000 r.) Międzynarodowa Konferencja pt. "Agrofizyka na początku XXI wieku", Lublin, 14-15.05.2001 r. 2000,
 • Stawiński J., Gliński J., Ostrowski J., Bowanko G., Księżopolska A., Matyka-Sarzyńska D., Szatanik-Kloc A.:  Mapy powierzchni właściwej gleb ornych Polski. (2000 r.) II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego, Lublin, 11-12.09.2000 r. 2000,
 • Sokołowska Z., Matyka-Sarzyńska D., Hajnos M., Gliński J., Gawlik J.:  Physicochemical aspect of post-bog soils transformation. (2000 r.) Millennium Wetland Event, Quebec, Canada, 6-12.08.2000 483, 2000 
 • Dębicki R., Gliński J.:  Gleby-ich zagrożenia i ochrona. (2000 r.) Informator Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 1, 42-49, 2000 
 • Gliński J., Walczak R.:  Polska Specjalność "Agrofizyka". (2000 r.) Miesięcznik Informacyjno-Publicystyczny "Nauka i Przyszlość" 7(116), Rok XI, 2000 
 • Gliński J., Stępniewski A.:  Międzynarodwe Centrum Jakości Życia. (2000 r.) Miesięcznik Informacyjno-Publicystyczny "Nauka i Przyszlość" 10, 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R.:  Ocena zagrożeń erozyjnych oraz charakterystyka jakości wód przy zastosowaniu symulacji komputerowej. (2000 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 36, 2000, str. całości 1-88, l.ark.wyd. 7,1 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., WoĽniak W.:  Fizyczne właściwości wybranych materiałów roślinnych. (2000 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 37, 2000, str. całości 1-281, l.ark.wyd. 20,3 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Usowicz B., WoĽniak W.:  Czynniki agrofizyczne środowiska warunkujące wzrost i rozwój roślin. (2000 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 38, 2000, str. całości 1-310, l.ark.wyd..22,1 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Stępniewska Z., Ostrowski J.:  Agroekologiczne aspekty warunków tlenowych gleb ornych. (2000 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 32, 2000, str. całości 1-94, l.ark.wyd. 6,7 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Stępniewska Z., Ostrowski J.:  Przestrzenna charakterystyka powierzchni właściwej gleb ornych Polski. (2000 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 33, 2000, str. całości 1-58, l.ark.wyd. 4,1 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Kołodziej J., Kaszewski B., Liniewicz K.:  Klimat pola uprawnego. (2000 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 34, 2000, str. całości 1-214, l.ark.wyd. 15,3 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Włodarczyk T.:  Emisja i absorpcja N2O na tle emisji CO2 w glebach brunatnych w zróżnicowanych warunkach oksydoredukcyjnych. (2000 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 28, 2000, str. całości 1-138, l.ark.wyd. 9,9 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Usowicz B.:  Statystyczno-fizyczne modele przepływu masy i energii w ośrodku porowatym. (2000 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 29, 2000, str. całości 1-120, l.ark.wyd. 8,6 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Witkowska-Walczak B.:  Wpływ struktury agregatowej gleb mineralnych na ich hydrofizyczne charakterystyki. Badania modelowe. (2000 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 30, 2000, str. całości 1-103, l.ark.wyd. 7,4 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Kotowska U.:  Uwalnianie i migracja glinu, cynku, miedzi i olowiu w glebach bielicoziemnych pod wpływem zakwaszania. (2000 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 31, 2000, str. całości 1-85, l.ark.wyd. 6,1 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R.:  The role of physical and physicochemical properties of soils in functioning of ecosystems. (2000 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 35, 2000, str. całości 1-232, l.ark.wyd. 16,6 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Szwed G.:  Kształtowanie fizycznych i technologicznych cech nasion rzepaku w modelowanych warunkach przechowywania. (2000 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 27, 2000, str. całości 1-122, l.ark.wyd. 8,7 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Pukos A.:  Plowing theory. (2000 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica. 25, 2000, str. całości 1-62, l.ark.wyd. 4,4 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Gawlik J.:  Degradation of peat soils and differentiation of habitat conditions of hydrogenic areas. (2000 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica. 26, 2000, str. całości 1-306, l.ark.wyd. 21,8 
 • Stawiński J., Gliński J., Ostrowski J., Stępniewska Z., Sokołowska Z., Bowanko G., Józefaciuk G., Księżopolska A., Matyka-Sarzyńska D.:  Przestrzenna charakterystyka powierzchni właściwej gleb ornych Polski. (2000 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 33, 2000, str. całości 1-58, l.ark.wyd. 4,1 
 • Gliński J., Stępniewski W., Stępniewska Z., Ostrowski J., Włodarczyk T., Brzezińska M.:  Agroekologiczne aspekty warunków tlenowych gleb ornych. (2000 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 32, 2000, str. całości 1-94, l.ark.wyd. 6,7 
 • Gliński P., Gliński J.:  Skład chemiczny wody rzecznej w terenie lessowym. (2000 r.) Acta Agrophysica 2000, 38, 81-93 
 • Gliński J., Stępniewska Z., Stępniewski W., Ostrowski J., Szmagara A.:  A contribution to the assessment of potential denitrification in arable mineral soils of Poland. (2000 r.) Journal of Water and Land Development 2000, 4, 175-183 
 • Stępniewska Z., Brzezińska M., Gliński J., Stępniewski W., Włodarczyk T., Čurlik J., Houąková B.:  Aeration status of some Slovakian soils. (2000 r.) International Agrophysics 2000, 14, 3, 327-339 
 • Stępniewski W., Stępniewska Z., Gliński J., Brzezińska M., Włodarczyk T., Przywara G., Várallyay G., Rajkai K.:  Dehydrogenase activity of some Hungarian soils as related to their water and aeration status. (2000 r.) International Agrophysics 2000, 14, 3, 341-354 
 • Gliński J., Stępniewski W., Stępniewska Z., Włodarczyk T., Brzezińska M.:  Characteristics of aeration properties of selected soil profiles from Central Europe. (2000 r.) International Agrophysics 2000, 14, 1, 17-31 
 • Stępniewska Z., Gliński J., Ostrowska A.:  Sorpcja azotanów (V) na materiale ilastym towarzyszącym pokładom węgla kamiennego w "Bogdance". (1999 r.) Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego pt. "Modelowanie i monitorowanie procesów agrofizycznych w środowisku glebowym", Lublin, 6.09.1999 r. 1999,
 • Stępniewska Z., Gliński J., Ostrowski J., Szmagara A.:  Estimation of N20 emission from soils on the basis of their redox conditions. (1999 r.) Conference Baltic Agriculture runoff action program "scientific basis to mitigate the nutrient dispersion into the environment", Nadarzyn, Warszawa, 13-14.12.1999 r. 1999,
 • Gliński J., Stępniewska Z., Stępniewski W., Ostrowski J., Włodarczyk T., Szmagara A.:  Evaluation of N2O emission on the basis of nitrate pool and redox resistance on the example of mineral arable soils of Poland. 1999 (1999 r.) 12th International Conference on Chemistry for Protection of the Environment, Nanjing, Chiny, 18-19.09.1999 r. 1999 
 • Gliński J., Konstankiewicz K.:  Agrofizyka w aktualnych programach badawczych Unii Europejskiej. (1999 r.) Biuletyn Informacyjny PAN 1999, 4, 9-22, 
 • Gliński J.:  Informacja dotycząca powołania Międzynarodowego Centrum Jakości Środowiska i Żywności oraz Ochrony Zdrowia (Centrum Jakości Życia). (1999 r.) Biuletyn Informacyjny PAN 1999, 4, 67-68 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Czachor H., Konstankiewicz K.:  Fizyczne właściwości rolniczych ośrodków o strukturze dyskretnej. (1999 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 24, 1999, str. całości 1-140, l.ark.wyd. 10 
 • Dobrzański B., Kołodziej J., Kaszewski M., Gliński J., Liniewicz K.:  Klimat pola uprawnego. (1999 r.) Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych Wydawnictwa Naukowe FRNA, Lublin, 1999, str. całości 1-48, l.ark.wyd. 3,4 
 • Dębicki R., Gliński J.:  Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Gleb. Projekt wg Dokumentu z Tutzing, Niemcy. (1999 r.) Instytut Agrofizyki PAN Lublin 1999, str. całości 1-60, l.ark.wyd. 4,3 
 • Gliński J., Konstankiewicz K., Dębicki R.:  Właściwości agrofizyczne amarantusa (Amaranthus cruentus L.) (1999 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 18, 1999, str. całości 1-74, l.ark.wyd. 5,3 
 • Gliński J., Konstankiewicz K., Dębicki R.:  Metodyczne zagadnienia monitoringu statusu wody w wybranych materiałach biologicznych. (1999 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 19, 1999, str. całości 1-112, l.ark.wyd. 8,4 
 • Gliński J., Konstankiewicz K., Dębicki R.:  Agrofizyka dla środowiska i bezpiecznej produkcji biologicznej. Materiały na sesję naukową Lubelskie-go Oddziału PAN z okazji 30-lecia Instytutu Agrofi-zyki, Lublin, 24.06.1999. (1999 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 20, 1999, str. całości 1-74, l.ark.wyd. 5,3 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R.:  Zastosowanie termografii do badania stresu wodnego roślin i ewapotranspiracji rzeczywistej. (1999 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 21, 1999, str. całości 1-135, l.ark.wyd. 9,6 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Usowicz B.:  Procesy agrofizyczne: monitorowanie i modelowanie. (1999 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 22, 1999, str. całości 1-280, l.ark.wyd. 20 
 • Gliński J., Walczak R., Szot B., Dębicki R., Rejman J.:  Procesy degradacji gleby i metody rekultywacji. (1999 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 23, 1999, str. całości 1-283, l.ark.wyd. 20,2 
 • Walczak R., Usowicz B., Gliński J., Lipiec J., Nawrocki S., Dębicki R.:  Modelowanie i monitorowanie procesów agrofizycz-nych w środowisku glebowym. (1999 r.) Polskie Towarzystwo Agrofizyczne PTA, Lublin, 1999, str. całości 1-119, l.ark.wyd.8,5 
 • Lipiec J., Rejman J., Szot B., Gliński J., Walczak R., Nawrocki S., Dębicki R.:  "Fizyczna degradacja gleby: prognozowanie, meto-dy ochrony i rekultywacji", Ogólnopolska Konferen-cja Naukowa, Lublin, 9 września 1999, (1999 r.) Polskie Towarzystwo Agrofizyczne Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, ISBN 83-87385-28-X, 1999, str. całości 1-158, l.ark.wyd. 12,2 
 • Gliński J., Konstankiewicz K., Dębicki R.:  Energia powierzchniowa i wielkości jej składowych jako parametry określające zwilżalność i stan agregacyjny wybranych minerałów ilastych i gleb. (1999 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 17, 1999, str. całości 1-112, l.ark.wyd. 8,0 
 • Dębicki R., Turski R., Gliński J., Walczak R., Baran S., Domżał H., Filipek T., Gawlik J., Gostkowska K., Kaczor A., Martyn W., Słowińska-Jurkiewicz A., Stępniewski W., Terelak H.:  Rola Gleby w Funkcjonowaniu Ekosystemów. Role of Soil in Functioning of Ecosystems. (1999 r.) Instytut Agrofizyki PAN Przewodnik. 1999, str calości 1-134, l.ark.wyd. 9,6 
 • Gliński J.:  Chemiczne i fizykochemiczne właściwości gleb. Gleboznawstwo. Rozdział VI, (1999 r.) Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1999, str. całości 1-560, l.ark.wyd. 40,0, część autora 183-236,, l.ark.wyd. 3,9 
 • Stępniewska Z., Gliński J., Ostrowska A.:  Sorpcja azotanów (v) na skałach przywęglowych towarzyszących pokładom węgla kamiennego w Bogdance. The sorption of nitrates (V) on the rock spoils (pit coal mine Bogdanka). (1999 r.) Acta Agrophysica 1999, 22, 199-209 
 • Stępniewska Z., Stępniewski W., Gliński J., Ostrowski J.:  Atlas oksydoredukcyjnych właściwości gleb ornych Polski. (1999 r.) Acta Agrophysica 1999, 20, 42-44 
 • Wolski T., Gliński J.:  Zmodyfikowane struktury ligninowo-celulozowe i keratynowe. (1999 r.) Acta Agrophysica 1999, 20, 48-49 
 • Gliński J., Konstankiewicz K.:  Agrofizyka i jej znaczenie dla rolnictwa i ochrony środowiska. (1999 r.) Acta Agrophysica 1999, 20, 5-28 
 • Walczak R., Sławiński C., Sobczuk H., Gliński J.:  Model preferencyjnego przepływu wody w glebie. (1999 r.) Acta Agrophysica 1999, 20, 29-30 
 • Wolski T., Gliński J.:  Metabolity stresowe i inne substancje biologicznie czynne jako naturalne czynniki odporności roślin. (1998 r.) Konferencja Naukowa pt. "Teoretyczne i Praktyczne Aspekty Stosowania Tradycyjnych i Niekonwencjonalnych Podłoży Ogrodniczych", Lublin, 4-5.11.1998 r. 1998,
 • Włodarczyk T., Gliński J., Stępniewski W., Stępniewska Z., Brzezińska M., Kuráž V.:  Aeration properties on the example of Arenic Chernozem (Tisice). (1998 r.) International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998 Abstracts, 73, 1998 
 • Gliński J., Stępniewski W., Stępniewska Z., Włodarczyk T., Bennicelli R.:  The role of redox resistance in biodegradation of carbon under anaerobic conditions. (1998 r.) International Conference On Modern Problems of Study Use and Protection of the Polessye Natural Complexes, Mińsk, Białoruś, 22-25.09.1998 6, 1998 
 • Stępniewska Z., Stępniewski W., Gliński J., Ostrowski J.:  Redox resistance as a new soil future on the example of Polish soil. (1998 r.) 16 Światowy Kongres Gleboznawczy ISSS. Francja, Montpellier, 20-26.08.1998 r. 1998,
 • Gliński J.:  Role of Agrophysics in sustainable agriculture. (1998 r.) 16 Światowy Kongres Gleboznawczy ISSS. Francja, Montpellier, 20-26.08.1998 r. 1998,
 • Stępniewska Z., Stępniewski W., Gliński J., Ostrowski J.:  Redox resistance as a new soil future on the example of Polish soil. (1998 r.) 16 Światowy Kongres Gleboznawczy ISSS. Francja, Montpellier, 20-26.08.1998 r. 1998,
 • Gliński J.:  Role of Agrophysics in sustainable agriculture. (1998 r.) 16 Światowy Kongres Gleboznawczy ISSS. Francja, Montpellier, 20-26.08.1998 r. 1998,
 • Włodarczyk T., Gliński J., Stępniewski W., Stępniewska Z., Brzezińska M., Kuráž V.:  Aeration properties on the example of Arenic Chernozem (Tisice). (1998 r.) International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998 57-63, 1998 
 • Gliński J.:  Spatial distribution of Redox properties and specific surface area of soils in Poland. (1998 r.) International Seminar Alleviating the Needs in Specific Rural Areas Damaged by the Summer Floods 1997, Lublin-Wrocław, 24-28.03.1998 17-18, 1998 
 • Gliński J.:  Problemy Agrofizyki na 16 Światowym Kongresie Gleboznawczym w Montpellier (Francja), 20-26.08.1998. (1998 r.) Biuletyn Informacyjny PTA 6, 3-10, 1998 
 • Dębicki R., Gliński J., Harasimiuk M., Michalczyk Z., Walczak R.:  Alleviating the needs in specific rural areas damaged by summer floods 1997: Introductory Report (1998 r.) International Seminar Alleviating the Needs in Specific Rural Areas Damaged by the Summer Floods 1997, Lublin-Wrocław, 24-28.03.1998 . 9-10, 1998 
 • Gliński J., Konstankiewicz K., Dębicki R.:  Metody wyznaczania naprężeń i przemieszczeń w glebie pod obciążeniem. (1998 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 14, Lublin, 1998, str. całości 94, l.ark.wyd. 6,78 
 • Gliński J., Konstankiewicz K., Dębicki R.:  Zmiany właściwości powierzchniowych gleb i minerałów ilastych w procesach zakwaszania i alkalizacji. Badania modelowe. (1998 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 15, Lublin, 1998, str.całości 115, l.ark.wyd. 8,3  
 • Gliński J., Konstankiewicz K., Dębicki R.:  Wykorzystanie pola elektrostatycznego i ozonu do obniżania energochłonności procesu suszenia ziarna zbóż. (1998 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 16, Lublin, 1998, str. całości 82, l.ark.wyd. 6,1  
 • Dębicki R., Gliński J.:  Alleviating the Needs in Specific Rural Areas Damaged by the Summer Floods 1997, (1998 r.) Instytut Agrofizyki PAN Materials of the Seminar Lublin-Wrocław 24-28 March 1998, Lublin, 1998, str.całości 180, l.ark.wyd.12,9 
 • Gliński J., Konstankiewicz K., Dębicki R.:  Aspekt hydrologiczny w modelu EURO-ACCESS (Agroclimatic Change And European soil Suitability). (1998 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 9, Lublin, 1998, str. całości 72, l.ark.wyd. 5,3  
 • Gliński J., Konstankiewicz K., Dębicki R.:  Profesor Bohdan Dobrzański. Sesja z okazji 10-tej rocznicy śmierci. (1998 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 10, Lublin, 1998, str. całości 92, l.ark.wyd. 6,7  
 • Gliński J., Konstankiewicz K., Dębicki R.:  Opis stanu fizycznego gleby jako ośrodka nieuporządkowanego na przykładzie krzywych retencji wody. (1998 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 11, Lublin, 1998, str. całości 92, l.ark.wyd. 7,1 
 • Gliński J., Konstankiewicz K., Dębicki R.:  Wpływ struktury złoża nasion na stan naprężenia. (1998 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 12, Lublin, 1998, str. całości 129, l.ark.wyd. 9,2 
 • Gliński J., Konstankiewicz K., Dębicki R.:  Mechanizmy powstawania uszkodzeń nasion roślin strączkowych. (1998 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 13, Lublin, 1998, str. całości 96, l.ark.wyd. 7,2  
 • Turski R., Uziak S., Zawadzki S., Gliński J.:  Profesor Bohdan Dobrzański. Sesja z okazji 10-tej rocznicy śmierci. (1998 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 10, Lublin, 1998, str. całości 92, l.ark.wyd.6,7 
 • Gliński J., Dębicki R., Fornal J., Szot B., Woźniak W.:  New trends in obtaing rapeseed of high technological value. Nowe kierunki pozyskiwania nasion rzepaku o wysokiej jakości technologicznej. (1998 r.) Instytut Agrofizyki PAN Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1995, 427, l.ark.wyd. 10,9 
 • Orlikowski B., Skrzypczak C., Wolski T., Gliński J.:  Rola wyciągu keratyno-koro-mocznikowego i wyciągu z wermikompostu w ochronie pelargonii i goździków przed patogenami. (1998 r.) Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 1998, CCCIV, 195-198 
 • Walczak R., Sławiński C., Sobczuk H., Gliński J.:  Aspekt hydrologiczny w modelu EURO-ACCESS (Agroclimatic Change And European soil Suitability). (1998 r.) Instytut Agrofizyki PAN Acta Agrophysica 9, Lublin, 1998, str.całości 72, l.ark. wyd.5,3  
 • Gliński J.:  6 Międzynarodowa Konferencja Agrofizyki (Lublin 15-18.09.1997). (1998 r.) Postępy Nauk Rolniczych 1998, 4/98, 131-133 
 • Wolski T., Gliński J.:  Metabolity stresowe i inne substancje biologicznie czynne jako naturalne czynniki odporności roślin. (1998 r.) Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 1998, 461, 67-87 
 • Ostrowski J., Stępniewska Z., Stępniewski W., Gliński J.:  Computer maps of the redox properties of arable soils in Poland. (1998 r.) Journal of Water and Land Development 1998, 2, 19-29 
 • Walczak R., Gliński J., Sławiński C., Lamorski K.:  Agrophysical methods of water retention control in the rural areas. (1998 r.) International Agrophysics 1998, 12, 4, 277-284 
 • Gliński J., Walczak R.:  Role of agrophysics in the concept of sustainable agriculture. (1998 r.) International Agrophysics 1998, 12, 1, 25-32 
 • Gliński J.:  Stan aktualny i perspektywy rozwoju Agrofizyki. (1997 r.) I Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego, Lublin, 19.09.1997 r. 1997,
 • Stępniewski W., Stępniewska Z., Gliński J.:  Role of soil aeration in agroecosystems. (1997 r.) 6-th International Conference on Agrophysics, Lublin 15-18.09.1997 r 1997,
 • Stępniewski W., Stępniewska Z., Gliński J., Ostrowski J.:  Soil redox resistance a concept and its applicability on example of soils of Poland. . (1997 r.) 6-th International Conference on Agrophysics, Lublin 15-18.09.1997 r 1997,
 • Gliński J., Walczak R.:  Role of agrophysics in the concept of sustainable agriculture. (1997 r.) 6-th International Conference on Agrophysics, Lublin 15-18.09.1997 r 1997,
 • Gliński J., Stępniewski W., Stępniewska Z., Włodarczyk T., Brzezińska M.:  Characteristics of aeration properties of selected soil profiles from Central Europe. (1997 r.) 6-th International Conference on Agrophysics, Lublin 15-18.09.1997 r 1997,
 • Wolski T., Gliński J.:  Polyamide sorbent PA-6 and its use in agriculture. (1997 r.) 6-th International Conference on Agrophysics, Lublin 15-18.09.1997 r 1997,
 • Bowanko G., Sokołowska Z., Hajnos M., Gliński J.:  On the solubility of the PA-6 sorbent in water and salt solution. (1997 r.) 6-th International Conference on Agrophysics, Lublin 15-18.09.1997 r 1997,
 • Gliński J., Konstankiewicz K., Dębicki R.:  Geometria fazy stałej i przestrzeni porów w rolniczych ośrodkach granularnych na przykładzie gleby mineralnej. Acta Agrophysica 7, Lublin, (1997 r.) Instytut Agrofizyki PAN 1997, str. całości 1-82, l.ark.wyd. 5,9 
 • Gliński J., Konstankiewicz K., Dębicki R.:  Wariacyjne metody tworzenia modeli roślinnych. Acta Agrophysica 8, Lublin, (1997 r.) Instytut Agrofizyki PAN 1997, str. całości 1-94, l.ark.wyd. 6,7 
 • Lipiec J., Gliński J.:  Field soil compaction: effect on soil physical properties and stomatal resistance of wheat. (1997 r.) China Science & Technology Press 1997, 422-427 
 • Gliński J., Dębicki R., Konstankiewicz K.:  Mechaniczne właściwości materiałów rolniczych. Lublin, (1997 r.) Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych 1997, str. całości 1-113, l.ark.wyd. 8,1 
 • Gliński J., Konstankiewicz K., Dębicki R.:  Czynniki kształtujące właściwości agrofizyczne rzepaku. Acta Agrophysica 6, Lublin, (1997 r.) Instytut Agrofizyki PAN 1997, str. całości 1-76, l.ark.wyd. 5,4 
 • Gliński J., Dębicki R.:  Book of Abstracts. 6 th Int. Conf. on Agrophysics. 15-18.09.1997. Lublin, (1997 r.) Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych 1997, vol. 1-3, str. całości 1-414, l.ark.wyd. 29,6 
 • Gliński J., Konstankiewicz K., Dębicki R.:  Institute of Agrophysics. Polish Academy of Sciences. Lublin, (1997 r.) Instytut Agrofizyki PAN 1997, str. całości 1-90, l.ark.wyd. 6,4 
 • Wolski T., Gliński J., Orlikowski L.:  Zmodyfikowane struktury ligninowo-celulozowe i keratynowe oraz możliwości ich zastosowania w nawożeniu i ochronie roślin. (1997 r.) Postępy Nauk Rolniczych 1997, 1, 107-116. 
 • Stępniewska Z., Gliński J., Włodarczyk T., Brzezińska M., Blum W., Rampazzo N., Wimer B.:  Soil aeration status of some Austrian soils. (1997 r.) International Agrophysics 1997, vol. 11, 3, 199-206