16th International
Workshop for Young
Scientists
“BioPhys Spring
2017”

więcej »

Dr hab. inż.
Justyna Cybulska
członkiem Akademii
Młodych Uczonych

więcej »

Instytut Agrofizyki
PAN partnerem
projektu w ramach
HORYZONT 2020

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Jerzy Lipiec. Okres realizacji to 01.03.2016-28.02.2021. więcej »

Czasopismo
International
Agrophysics wydawane
jest przez Instytut
Agrofizyki PAN już
od 30 lat

więcej »

Instytut Agrofizyki
laureatem w
programie BIOSTRATEG

Koordynatorem projektu jest dr hab.  Andrzej Bieganowski, prof. IA PAN. Budżet ogółem to 13 403 143,00 zł. Okres realizacji 2016-2019. więcej »

IA PAN partnerem
projektu w ramach
programu Biostrateg

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Wiesław Oleszek z IUNG PIB. Koordynatorem z ramienia IA PAN jest prof. dr hab. Cezary Sławiński oraz dr hab. Piotr Baranowski, prof. nadzw. Okres realizacji to 01.04.2015-31.03.2018. więcej »

Instytut Agrofizyki
PAN partnerem
projektu w ramach
HORYZONT 2020

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Jerzy Lipiec. Okres realizacji to 01.05.2015-30.04.2020. więcej »

IA PAN członkiem
stowarzyszonym
konsorcjum Bio-based

Bio-based Industries Initiative jest publiczno-prywatnym partnerstwem między Komisją Europejską i konsorcjum przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego. więcej »

Program Badań
Stosowanych

Projekt "Urządzenie do monitorowania stanu mikrobiologicznego nasion na podstawie elektronicznej analizy substancji lotnych" uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju więcej »

Projekt
międzynarodowy

więcej »

Nowy System
Identyfikacji
Wizualnej Instytutu
Agrofizyki PAN

Po ponad czterdziestu latach używania okrągłego logo, Instytut Agrofizyki wprowadza nowe oznakowanie graficzne i wdraża System Identyfikacji Wizualnej. więcej »
Nadchodzące wydarzenia

Aktualności

 

 

 

 

Najnowsze publikacje