Współpraca

 Eugeniusz Krasowski

Informacje o zatrudnieniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
 1. Kusz A., Wietrowa N., Gliński J., Krasowski E.:  Cechy szczególne mechanizmu zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym regionu (2013 r.) VII Międzynarodowa Konferencja „Problemy oszczędności energii – Energia 2013”, Symferopol, 17–18.09.2013 r. 2013,
 2. Gliński J., Krasowski E., Fedorkin S.:  Ogólne założenia metodologii zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym. (2013 r.) VII Międzynarodowa Konferencja „Problemy oszczędności energii – Energia 2013”, Symferopol, 17–18.09.2013 r. 2013,
 3. Gliński J., Krasowski E.:  Rozwój energetyki w Polsce (2013 r.) VII Międzynarodowa Konferencja „Problemy oszczędności energii – Energia 2013”, Symferopol, 17–18.09.2013 r. 2013,
 4. Krasowski E., Gliński J.:  Podstawy ekologizacji procesu działalności życiowej współczesnego społeczeństwa (2013 r.) VII Międzynarodowa Konferencja „Problemy oszczędności energii – Energia 2013”, Symferopol, 17–18.09.2013 r. 2013,
 5. Krasowski E., Gliński J.:  Utylizacja odpadów w energetyce (2012 r.) VI Międzynarodowa Konferencja „Ekobiotechnologia i biopaliwa w APk – Energia 2012”, Kijów 27.09-3.10. 2012 r. 2012,
 6. Krasowski E., Gliński J., Morozow A.:  Wpływ transportu samochodowego na środowisko (2012 r.) Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna – Energia 2012. Symferopol (Krym), 17-21.09. 2012 r. 2012,
 7. Krasowski E., Gliński J.:  Ekologiczne problemy miejskiego transportu samochodowego (2012 r.) Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 2012, Vol. 14, 5, 183-188
 8. Ławriniew P., Krasowski E., Morozow A., Korochow W., Gliński J.:  Nowe technologie utylizacji odpadów przemysłowych. Maszyny i przeróbka surowców (2012 r.) Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa (Monografia) 2012, 1-376
 9. Krasowski E., Nikolenko I., Daszczenko A., Sosnowski S., Gliński J.:  Hydraulics. Hydrauilics Machines (2011 r.) Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin 2011, 1-350
 10. Daszczenko A., Krasowski E., Nikolenko I., Sosnowski S., Gliński J.:  Hydraulika - Maszyny Hydrauliczne. (2010 r.) Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Monografia 2010, l.ark.wyd. 27,5, 1-385
 11. Holubenko O., Krasowski E., Gliński J.:  Motorization, Power Industry in Agriculture and Mechanical Engineering (2010 r.) 2010, 1-437
 12. Holubenko O., Krasowski E., Gliński J.:  Operation of farm and agri-food industry machinery, modeling and new technologies. (2010 r.) Wydawnictwo Polish Academy of Sciences Branch in Lublin, Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University of Lugansk, Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences in Lublin str. całości 1-638, l.ark.wyd. 45,6 
Pokaż wszystkie publikacje