Współpraca

 S. Sosnowski

Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
 1. Krasowski E., Nikolenko I., Daszczenko A., Sosnowski S., Gliński J.:  Hydraulics. Hydrauilics Machines (2011 r.) Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin 2011, 1-350
 2. Daszczenko A., Krasowski E., Nikolenko I., Sosnowski S., Gliński J.:  Hydraulika - Maszyny Hydrauliczne. (2010 r.) Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Monografia 2010, l.ark.wyd. 27,5, 1-385
 3. Sosnowski S., Grundas S.:  O potrzebie rozwoju wspólnych badań agrofizycznych w Polsce i na Ukrainie (2010 r.) Naukowy i Prakticzni Aspiekti Agropromisłowogo Wirobnictwa ta Rozwitku Silskich Riegioniw Lwów, 22-24.09.2010 r., 400-402 
 4. Grundas S., Sosnowski S.:  Monitoring procesu nawilżania ziarna pszenicy zwyczajnej przy zastosowaniu aparatu "SKCS" (2004 r.) Wisnik Lwiwskogo Dierżawnogo Agraranogo Uniwiersitietu 2004, Wisnik Lwiwskogo Dierżawnogo Agraranogo Uniwiersitietu, 8, 524-530 
 5. Jech J., Sosnowski S., Grundas S.:  Influence of agro-physical properties on beans of harvest quality (2004 r.) 3rd International Workshop for Young Scientists BioPhysSpring 2004, Lublin, Polska, 27-28.05.2004 r. 2004,
 6. Dobrzański B., Banak E., Grundas S., Sosnowski S., Pecen J.:  Metoda rentgenograficzna w identyfikacji uszkodzeń wewnętrznych nasion fasoli szparagowej. (2003 r.) Acta Agrophysica 2003, 95, 2(1), 31-38 
 7. Geodecki M., Grundas S., Sosnowski S.:  Uszkodzenia mechaniczne ziarna pszenicy w okresie przedżniwnym jako przyczyna strat plonu. (2003 r.) Acta Agrophysica 2003, 95, 2(1), 51-60 
 8. Stępniewski A., Szot B., Sosnowski S.:  Uszkodzenia nasion rzepaku w pozbiorowym procesie obróbki. (2003 r.) Acta Agrophysica 2003, 95, 2(1), 195-203 
 9. Stępniewski A., Szot B., Sosnowski S.:  Uszkodzenia nasion rzepaku w pozbiorowym procesie ich obróbki. (2003 r.) Konferencja Naukowa "Właściwości Fizyczne Roślin - Ograniczenie Strat Plonu Podczas Zbioru", Ropczyce, 26-27.06.2003 r. 2003,
 10. Pecen J., Szwed G., Grundas S., Sosnowski S.:  Detection of the seed damage by impact. (2003 r.) 2nd International Workshop "Applied Physics in Life Sciences", Prague, Czech Republic, 25.09.2003 r. 2003,
 11. Grundas S., Sosnowski S., Pecen J.:  Meaning of wheat grain endosperm cracks detected by X-ray method. (2002 r.) International Scientific Conference - Agrotech Nitra 2002, "40 years of agricultural engineering study branch and its effect on agricultural technical sciences", Nitra, Slovenska Republika, 6.11.2002 2002, 125-129 
 12. Pecen J., Grundas S., Sosnowski S.:  Visualization of the cracks in graines by soft X-ray radiation. (2002 r.) International Scientific Conference - Agrotech Nitra 2002, "40 years of agricultural engineering study branch and its effect on agricultural technical sciences", Nitra, Slovenska Republika, 6.11.2002 2002, 265-269 
 13. Sosnowski S., Grundas S., Pecen J.:  Significance of agrophysics in teaching at Agricultural Academies. (2002 r.) International Scientific Conference - Agrotech Nitra 2002, "40 years of agricultural engineering study branch and its effect on agricultural technical sciences", Nitra, Slovenska Republika, 6.11.2002 2002, 323-325 
Pokaż wszystkie publikacje