Rada Naukowa

Rada Naukowa Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN posiada od 1989 r. uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, a od 1992 r. uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki


 Skład Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

w kadencji 2015-2018


 

 
Przewodniczący
  Prof. dr hab.  Wiesław Oleszek, czł. koresp. PAN  
Zastępcy
  Prof. dr hab.  Zofia Sokołowska  
  Prof. dr hab.  Bohdan Dobrzański jr  
Sekretarz
  Dr hab.  Jerzy Rejman, prof. IA PAN
 
       
Członkowie PAN
  Prof. dr hab.  Jan Gliński,czł. rzecz. PAN Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin
  Prof. dr hab. Janusz Haman, czł. rzecz. PAN Polska Akademia Nauk, Warszawa
  Prof. dr hab. Jan Kisyński, czł. korsp. PAN Politechnika Lubelska
  Prof. dr hab. Rudolf Michałek, czł. rzecz. PAN Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Prof. dr hab. Stanisław Nawrocki, czł. rzecz. PAN Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, PIB
  Prof. dr hab. Wiesław Oleszek, czł. korsp. PAN Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, PIB
  Prof. dr hab. Erwin Wąsowicz, czł. korsp. PAN Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
Członkowie Rady Naukowej zatrudnieni w Instytucie Agrofizyki PAN
  Dr hab. Piotr Baranowski, prof IA PAN  
  prof. dr hab. Andrzej Bieganowski, prof IA PAN  
  prof. dr hab. Małgorzata Brzezińska, prof IA PAN  
  Dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN  
  Prof. dr hab. Mieczysław Hajnos  
  Prof. dr hab. Józef Horabik  
  Prof. dr hab. Grzegorz Józefaciuk  
  Dr hab. Krzysztof Lamorski  
  Prof. dr hab. Jerzy Lipiec  
  Dr hab. Artur Nosalewicz, prof. IA PAN  
  Dr hab. Antoni Miś, prof. IA PAN  
  Prof. dr hab. Marek Molenda  
  Dr hab. Jerzy Rejman, prof. IA PAN  
  Dr hab. Alicja Szatanik-Kloc, prof. IA PAN  
  Prof. dr hab. Wojciech Skierucha  
  Prof. dr hab. Cezary Sławiński  
  Prof. dr hab. Zofia Sokołowska  
  Prof. dr hab. Jerzy Tys  
  Prof. dr hab. Bogusław Usowicz  
  prof. dr hab. Artur Zdunek, prof. IA PAN  
       
Członkowie Rady Naukowej spoza Instytutu Agrofizyki PAN
  Prof. dr hab. Ewa Antonina Czyż
Uniwersytet Rzeszowski
  Prof. dr hab. Bohdan Dobrzański jr
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Prof. dr hab. Franciszek Dubert Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN, Kraków
  Prof. dr hab. Tadeusz Filipek Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
  Prof. dr hab. Ryszard Hołownicki Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  Prof. dr hab. Jan Koper Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
  prof. dr hab. Małgorzata Lekka, prof. IFJ Instytut Fizyki Jadrowej w Krakowie
  Prof. dr hab. Dariusz Matosiuk Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Prof. dr hab. Janusz Olejnik Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Prof. dr hab. Jerzy Weber Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Prof. dr hab. Jerzy Weres Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
       
Przedstawiciele asystentów i adiunktów Instytutu Agrofizyki PAN
  Dr hab.  Magdalena Ryżak  
  Dr hab.  Joanna Wiącek  
       
Przedstawiciel Samorządu Doktorantów Instytutu Agrofizyki PAN
  Mgr  Joanna Siecińska
 

 

 

W poprzednich kadencjach Radzie Naukowej przewodniczyli...  >>>